[masp]khoa_hoc_Da Vinci Academy [/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Chứng khoán phái sinh Cùng Da Vinci Academy bao gồm phương pháp hướng dẫn giao dịch và đầu tư chứng khoán phái sinh.
Nội dung khóa học

Buổi 1:
Bài 1: Những khái niệm căn bản
 Bài 2: Ưu nhược điểm của chứng khoán phái sinh và mục tiêu khi giao dịch chứng khoán phái sinh
 Bài 3: Bản chất của chứng khoán phái sinh
 Bài 4: Nguyên tắc giao dịch và quy luật chuyển động trong pha lên của VN30
 Bài 5: Quy luật chuyển động trong pha xuống và các loại chiến lược trong ckps
Buổi 2:
 Bài 1: 6. Quy trình phân tích bước 1
 Bài 2: 7. Quy trình phân tích bước 2
 Bài 3: 8. Mở đầu về 6 chiến thuật giao dịch ckps
 Bài 4: 9. Giao dịch trung hạn xuống trong pha xuống
 Bài 5: 10. Giao dịch ngắn hạn xuống trong pha xuống
 Bài 6: 11. Giao dịch ngắn hạn lên trong pha xuống
Buổi 3: 
Bài 1: 12. Giao dịch trung hạn lên trong pha lên
 Bài 2: 13. Giao dịch ngắn hạn lên trong pha lên
 Bài 3: 14. Giao dịch ngắn hạn xuống trong pha lên
 Bài 4: 15. Tổng kết

[/chitiet]
Chứng khoán phái sinh Cùng Da Vinci Academy
Chứng khoán phái sinh Cùng Da Vinci Academy 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn