[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Price Action Thực Chiến 2023 Của Nhật Hoài Trader là khóa học giúp các trader Cách quản lý vốn, Quản trị rủi ro, quản trị danh mục  các kỹ năng chốt lời, trailing stop và quản lý lệnh.Ngoài ra các trader Nhận được file tổng hợp tất cả các trade Hoài đã thực hiện trong 2 năm qua trên các thị trường fx, crypto, stocks, từ quá trình phân tích đến entry, exit và bài học kinh nghiệm.Các hệ thống giao dịch , code cho tín hiệu tự động qua đó giúp anh em đầu tư thuận lợi, mang lại nhiều lợi nhuận cao.

Nội dung khóa học
Buổi 1: Tư duy – chánh kiến và cách quản lý vốn của 1 trader chuyên nghiệp
Buổi 2: Các nguyên tắc nền tảng của Hành vi giá
Buổi 3: Những cú nén và thực chiến các nguyên tắc Hành vi giá
Buổi 4: Thiết lập phá vỡ Đường Pattern và Thiết lập phá vỡ Đường Pattern có kéo ngược
Buổi 5: Thiết lập đảo chiều con sóng kéo ngược và rèn luyện trên biểu đồ thực chiến
Buổi 6: Kết hợp với biểu đồ RRG để giao dịch thực chiến
Nhận biết risk on / risk off trên thị trường để định hướng giao dịch
Buổi 7: Chốt lời, trailing stop và quản lý lệnh
Buổi 8: Kỹ thuật bỏ qua các giao dịch kém chất lượng và Thiết lập phá vỡ giả
Buổi 9: Thực chiến trên thị trường Forex
Ký quỹ và đòn bẩy trong trading Forex
Quản trị rủi ro như 1 pro trader
Buổi 10: Thực chiến trên thị trường Crypto và Chứng khoán Mỹ, VN
Quản trị danh mục như 1 pro trader
Hướng dẫn cách ghi nhật ký giao dịch
Buổi 11: Một hệ thống có thể thay thế cho Bob Volman Price Action
Kèm Theo Slide 11 buổi học, Video hướng dẫn đặt lệnh

[/chitiet]
Price Action Thực Chiến 2023 Của Nhật Hoài Trader
Price Action Thực Chiến 2023 Của Nhật Hoài Trader

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn