[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Vĩ Mô Liên Thị Trường SMC Của Kakata là khóa học ứng dụng phương pháp Smart Money Concepts giúp bạn  Hiểu về thị trường,  lạm phát hay giảm phát, chu kì của thị trường,  tchu kỳ ngành: các ngành ngân hàng, bất động sản, xây dựng thao túng giá của các Big Boys trên thị Trường Fx.

Nội dung khóa học
Buổi 1: Tư duy thao tác
Buổi 2: Đặc điểm của USD
Buổi 3: Đặc điểm của các dòng tiền khác
Buổi 4: Đặc điểm 4 thị trường tài chính
Buổi 5: Chu kỳ kinh tế và 3 mô hình dự báo chu kỳ kinh tế
Buổi 6: Các khái niệm trong SMC – Market structur
Buổi 7: Các khái niệm trong SMC – Order Block, SMT
Buổi 8: Sửa bài
Buổi 9: Các setup trong SMC
Buổi 10: Quy trình – quản lý vốn – tâm lý giao dị

[/chitiet]

Vĩ Mô Liên Thị Trường SMC Của Kakata
Vĩ Mô Liên Thị Trường SMC Của Kakata

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn