[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Combo Khóa Học Master Mindset Tư Duy Phản Biện Của Thinking School là Chương Trình Đào Tạo Tư Duy Phản Biện Toàn diện 8 nhóm năng lực bao gồm: Giao tiếp thuyết phục, nhận định sắc sảo, giải quyết vấn đề, phân tích số liệu, phân tích kinh doanh, học tập và sáng tạo, tranh luận văn minh, và tư duy chiến lược

Nội dung khóa học
Combo Khóa Học Master Mindset Tư Duy Phản Biện Của Thinking School gồm combo 7 khóa học tương ứng với 7 kỹ 
1. Khóa học Tư duy phản biện 7 căn bệnh tư duy
2. Khóa học Tư duy phản biện Trị bệnh lan man
3. Khóa học Thực hành Tư duy phản biện
4. Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo
5. Khóa học Kỹ năng tranh luận và thuyết phục
6. Khóa học Lãnh đạo và Tư duy chiến lược
7. Khóa học Tư duy phản biện 7 đôi mắt thần

[/chitiet]
Combo Khóa Học Master Mindset Tư Duy Phản Biện Của Thinking School
Combo Khóa Học Master Mindset Tư Duy Phản Biện Của Thinking School

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn