[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Của DHE Academy Mới Nhất là khóa học online giúp bạn có quy trình phân tích và chọn lọc các doanh nghiệp tiềm năng từ đó giúp đầu tư hiệu quả, sinh lời và tránh được những rủi ro. 
Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Của DHE Academy giúp đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính, sức khỏe, nguồn lực của doanh nghiệp, ban lãnh đạo để từ đó có cách nhìn khái quát về doanh nghiệp. Phân tích, chọn lọc và tìm ra những doanh nghiệp tốt,ổn định, phát triển thuận lợi và tránh những doanh nghiệp ảo, doanh nghiệp tăng ảo vốn hóa. 

Nội dung khóa học
Chương 1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Bài 1: Phân tích vĩ mô
Bài 2: Phân tích ngành
Bài 3: Phân tích ngành (tiếp theo) + Tổng quan BCTC
Bài 4: Phân tích bảng cân đối kế toán
Bài 5: Phân tích báo cáo Kết quả kinh doanh
Bài 6: Phân tích báo cáo Lưu chuyển tiền tệ + phân tích các chỉ số tài chính
Bài 7: Phân tích các chỉ số tài chính (tiếp theo)
Chương 2: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
Bài 8: Phương pháp P/E
Bài 9: Phương pháp P/E (Tiếp theo)
Bài 10: Phương pháp P/B
Bài 11: Phương pháp định giá tài sản EV/EBITDA
Chương 3: PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ GIÁ
Bài 12: Tổng quan về PTKT
Bài 13: Tổng quan PTKT (tiếp theo ) + Lý Thuyết Dow
Bài 14: Các đường Trung Bình Trượt MA
Bài 15: Chỉ báo MACD
Bài 16: Hỗ trợ kháng cự + Kênh xu hướng
Bài 17: Công thức giao dịch kênh xu hướng – kiếm
Bài 18: Công thức giao dịch trung hạn

[/chitiet]
Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Của DHE Academy Mới Nhất
Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Của DHE Academy Mới Nhất

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn