[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Bộ Tài Liệu Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Marketing, Nhân Sự & Quản Trị Tài Chính Bài Bản của HCWVN giúp hàng trăm doanh nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục và gặt hái được những thành công vượt trội mà không một CEO nào có thể ngờ rằng, doanh nghiệp của mình có thể chuyển mình thành công đến vậy. 
Bộ tài liệu bao gồm video và các tài liệu, biểu mẫu liên quan như  Download mẫu kế hoạch tài chính, Ví dụ về lập kế hoạch tài chính, Kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập,...

Nội dung khóa học
Tài chính
Mẫu kế hoạch kinh doanh MKT & tài chính tổng thể
Mẫu quản trị thu chi, dòng tiền chuyên nghiệp
Mẫu quản trị tồn kho, đơn hàng, khách hàng
Mẫu quản trị công nợ khách hàng chuyên nghiệp
Marketing
Thiết lập mục tiêu & kế hoạch ngân sách Digital Marketing (Performance)
Sơ đồ tổ chức & mô tả công việc phòng Digital Marketing
Đo lường hiệu suất KPIs cho nhân sự Digital Marketing
Kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động Digital Marketing
Báo cáo hiệu suất hoạt động Digital Marketing
Kinh Doanh
Hướng dẫn xây dựng chiến lược kinh doanh theo BSC/KPIs
Mẫu xây dựng phòng kinh doanh chuyên nghiệp (quy trình bán hàng, kế hoạch đào tạo, sơ đồ tổ chức & mô tả công việc
Hướng dẫn tư duy phân tích số liệu chuyên nghiệp
Mẫu KPI cho phòng kinh doanh, quản lý hiệu suất chuyên nghiệp
Nhân Sự
Quản lý tuyển dụng chuyên nghiệp
Quản lý thông tin nhân sự chuyên nghiệp
Bảng lương nhân viên và báo cáo chi tiết
Bảng chấm công và báo cáo chi tiết
Toàn bộ hệ thống KPIs các phòng ban
Hướng dẫn sử dụng công cụ vẽ online
Lập kế hoạch kinh doanh, marketing , tài chính tổng thể
Lập và phân tích báo cáo quản trị thông minh
Sử dụng google sheet từ cơ bản đến nâng cao
Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp với BSCKPIs
Xây dựng kế hoạch hành động, áp dụng các công cụ thông minh để quản lý

[/chitiet]
Share Bộ Tài Liệu Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Marketing, Nhân Sự & Quản Trị Tài Chính Bài Bản
Share Bộ Tài Liệu Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Marketing, Nhân Sự & Quản Trị Tài Chính Bài Bản

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn