[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Digital Performance Của Tomorrow Marketers  hướng dẫn bạn phân tích hành trình mua hàng của khách hàng từ đó phân tích các chỉ số quan trọng để hoạch định, thiết lập quảng cáo, tối ưu hóa chuyển đổi giảm bớt tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào quảng cáo.
Digital Performance Của Tomorrow Marketers định hướng Tư duy chuyển đổi khách hàng và tối ưu chuyên sâu  tập trung vào insight khách hàng để gia tăng tỉ lệ chuyển đổi cao 

Khóa Học Digital Performance giúp bạn

Hoạch định lược quảng cáo đa kênh

Tối ưu ngân sách & gia tăng tỉ lệ chuyển đổi, tối ưu chi phí

Quản lý team Performance thông qua dữ liệu

Giảm phụ thuộc vào quảng cáo

Nội dung khóa học
Khóa Học Digital Performance Của Tomorrow Marketers bao gồm 10 phần dạy online qua zoom 
1.Performance Mindset
➤ Sự khác nhau giữa Digital Buying & Digital Performance
➤Tư duy dữ liệu và tăng trưởng (Data-driven Marketing)
➤ Các nhóm dữ liệu chính trên Digital cùng Hành trình khách hàng
➤ Quy trình hoạch định chiến lược cho Performance Marketing
2.Facebook Awareness Ads
➤ Hệ sinh thái của Facebook và công cụ để khai thác data hiệu quả: Audience Manager, FB Insights
➤ Cách xây dựng chiến lược cho Mục tiêu Nhận biết (Awareness)
➤ Các giải pháp Quảng cáo quan trọng: Reach & Frequency, Branded Content, Video Ads (In-stream)
➤ Cách thiết lập quảng cáo và tips tối ưu hóa dựa vào dữ liệu
➤ Thực hành case study một số nhãn hàng
3.Facebook Consideration
➤ Sự khác nhau trong dữ liệu cho giai đoạn Giữa và Cuối phễu chuyển đổi
➤ Giải pháp phù hợp: Engagement, Traffics, Video Views, Conversions, Lead Ads
➤ Thiết lập tài khoản và chiến dịch quảng cáo nâng cao
➤ Case Study thực tế từ doanh nghiệp
4. Facebook Integrated Planning
➤ Full-funnel planning: Hoạch định theo phễu toàn diện
➤ Quy trình lên kế hoạch theo nhiều kịch bản thực tế của doanh nghiệp
➤ Chiến lược phân tích số liệu từ báo cáo và tối ưu hóa
➤ Thực hành case study thực tế từ DN: Kinh doanh online, Ra mắt sản phẩm mới, Xây dựng thương hiệu...
5. Google Search Ads 
➤ Hành trình người tiêu dùng và dữ liệu trên hệ sinh thái của Google
➤ Công cụ khai thác dữ liệu và insights hiệu quả: Trends, Keyword Planners, SEM/SEO reports
➤ Hoạch định chiến lược Tìm kiếm (Google Search Ads) cho phễu toàn diện
➤ Phối hợp tìm kiếm Trả Phí + Tự Nhiên (Paid + Organic)
➤ Thực hành Báo cáo và tối ưu hóa theo tình huống thực tế
6. Google Video & Display Ads 
➤ Hệ thống giải pháp quảng cáo trong hệ sinh thái Google
➤ Các công cụ khai thác data quan trọng: YouTube & Display
➤ Chiến lược Hiển thị tích hợp và Cơ hội mới (Display Ads)
➤ Chiến lược Quảng cáo video & App (Cài đặt ứng dụng)
➤Thực hành Báo cáo và tối ưu hóa theo tình huống thực tế
7. Google Integrated Planning 
➤ Tư duy phễu toàn diện và kết hợp đa nền tảng: Ads + Google Analytics
➤ Giải quyết tình huống thực tế khi hoạch định cho: 
(1) Doanh nghiệp lớn (Integrated) và 7 Doanh nghiệp SME (Conversion driven)
➤ Hệ thống đánh giá và tối ưu hóa
8.Tiktok Ads & Channel Building 
➤ Thấu hiểu sức mạnh của TikTok và ảnh hưởng đến người tiêu dùng
➤ Những doanh nghiệp phù hợp với nền tảng TikTok
➤ Hệ thống giải pháp quảng cáo quan trọng
➤ Chỉ số đo lường và phương pháp kết hợp với nền tảng khác
➤ Tư duy xây dựng kênh TikTok dài hạn
➤ Case study thực tế từ hoạch định đến phân tích hiệu quả báo cáo
9.Multi channel tracking & optimization 
➤ Chiến lược đa kênh – đa mục tiêu: Nhiều nền tảng, nhiều giai đoạn hoặc O2O (Online-to-Offline)
➤ Bảng đánh giá năng lực dữ liệu: Data Signal Audit
➤ Hệ thống case study cho những bài toán thường gặp của doanh nghiệp:
- Không có hệ thống đo lường hiệu quả thành công của chiến dịch
- Không đủ dữ liệu hoặc quá nhiều dữ liệu để đưa ra quyết định chiến lược
- Doanh nghiệp hạn chế về ngân sách và dữ liệu quá khứ
10.Performance long term strategy
➤ Vì sao doanh nghiệp cần chiến lược digital dài hạn?
➤ Chiến lược tạo nguồn tăng trưởng dài hạn thông qua hệ thống content inbound & branding
➤ Luyện tập xây dựng chiến lược dài hạn thông qua case study thực tế

[/chitiet]
Share Khóa Học Digital Performance Của Tomorrow Marketers
Share Khóa Học Digital Performance Của Tomorrow Marketers

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn