[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Guitar Điện Trung cấp Của Cụ Minh Rock CẤP 4 Hòa âm & LEAD giúp bạn sử dụng thành thạo dạng thức hợp âm gãy Arpeggios, dễ dàng vượt qua 5 Cấp độ Solo trên hợp âm, biết cách xử lý các câu Solo nhanh & khó chịu, hiểu rõ Mối quan hệ giữa Trưởng & Thứ, nắm vững kiến thức về các Quãng Intervals
Khóa Học Sẽ Giúp Bạn
Tạo câu Lead mang màu sắc lạ Diminished 7th, bè hòa âm Harmony
Thành thạo cấu trúc các Scale & Modes hiện đại
Hướng dẫn chuyển tone bá đạo
Thành thạo  7 thế tay trong Solo, các Scale & Modes 
Hiểu sâu nhạc lý về chủ âm & cấu trúc của ccale,  Modes vào trong bài nhạc

Nội dung khóa học
 Module 1: Chương 7. Âm sắc của các Modes
 Ngày 1: 000A - Mục lục chương 7 - Hợp âm chặn & các câu riff đệm
 Ngày 2: 000 . Các Note Trên Dây 402:53
 Ngày 3: 000B . Các Note Trên Dây 302:48
 Ngày 4: 000C . Ôn Tập . Các Note Trên Dây 3 402:13
 Ngày 5: 000D . Cấu Trúc 7 Mode05:07
 Ngày 6: 001 . Mode 1 . Ionian02:59
 Ngày 7: 002 . Mode 2 . Dorian02:17
 Ngày 8: 003 . Mode 3 . Phrygian01:44
 Ngày 9: 004 . Mode 4 . Lydian01:08
 Ngày 10: 005 . Mode 5 . Mixolydian01:48
 Ngày 11: 006 . Mode 6 . Aeolian01:40
 Ngày 12: 007 . Mode 7 . Locrian01:31
 Ngày 13: 008 . 7 Shape Trong Solo02:46
 Ngày 14: 009 . A Phrygian Mode02:27
 Ngày 15: 010 . E Phrygian Mode04:03
 Ngày 16: 011 . E Phrygian Mode02:29
 Ngày 17: 012 . Spanish - Flamenco Scale. P1. Cấu trúc03:15
 Ngày 18: 012B . Spanish - Flamenco Scale. P2. Hình dạng05:06
 Ngày 19: 013 . Spanish - Flamenco Scale. P3. Ứng dụng 101:55
 Ngày 20: 014 . Spanish - Flamenco Scale. P4. Ứng dụng 201:33
 Ngày 21: 015. Thirty-Second Notes02:11
 Ngày 22: 016. Bài Tập Tăng Tốc . Mystic Places. P102:39
 Ngày 23: 017. Bài Tập Tăng Tốc . Mystic Places. P201:23
 Ngày 24: 018. Bài Tập Tăng Tốc . Mystic Places. P301:14
 Ngày 25: 019. Bài Tập Tăng Tốc . Mystic Places. P400:57
 Ngày 26: 019B1 . Tổng Kết Chương 7 . Mystic Places. P1 - Các điểm lưu ý01:14
 Ngày 27: 019B2 . Tổng Kết Chương 7 . Mystic Places. P2 - Minh họa01:07
 Ngày 28: 019B3 . Tổng Kết Chương 7 . Mystic Places. P3 - Thực hành cùng TABs01:07
 Module 2: Chương 8. Mối tương quan giữa Scale & Modes
 Ngày 29: 019C1. Lý thuyết: Chủ âm & cấu trúc của scale03:22
 Ngày 30: 019C2. Cấu trúc Scale Trưởng01:31
 Ngày 31: 019C3. Chuyển dịch tone (Transpose)01:35
 Ngày 32: 019C4. Mối tương quan Scale Trưởng & Scale Thứ02:31
 Ngày 33: 019C5. Cấu trúc Scale Thứ01:50
 Ngày 34: 019C6. Các bài hát có "Tone lạ"04:24
 Ngày 35: 019C7. Bài tập lý thuyết01:16
 Ngày 36: 019C8. Bài tập thực hành05:49
 Ngày 37: 019C9. Minh họa ứng dụng Scale & Modes06:34
 Ngày 38: 020 . Arpeggios (Hợp Âm Gãy) . P1. A Major . E Form02:04
 Ngày 39: 021 . Arpeggios (Hợp Âm Gãy) . P2. A minor . E Form01:51
 Ngày 40: 022 . Arpeggios (Hợp Âm Gãy) . P3. A Major . D Form01:14
 Ngày 41: 023 . Arpeggios (Hợp Âm Gãy) . P4. A minor . D Form01:08
 Ngày 42: 024 . Arpeggios (Hợp Âm Gãy) . P5. A Major . A Form00:49
 Ngày 43: 025 . Arpeggios (Hợp Âm Gãy) . P6. A minor . A Form01:10
 Ngày 44: 026 . Solo Theo Hợp Âm. Cấp độ 104:38
 Ngày 45: 027 . Solo Theo Hợp Âm. Cấp độ 203:36
 Ngày 46: 028 . Solo Theo Hợp Âm. Cấp độ 302:18
 Ngày 47: 029 . Solo Theo Hợp Âm. Cấp độ 402:45
 Ngày 48: 030 . Solo Theo Hợp Âm. Cấp độ 503:22
 Ngày 49: 031 . Chọn Scale Trong Solo Ứng Tấu. P1. minor & Blues04:11
 Ngày 50: 032 . Chọn Scale Trong Solo Ứng Tấu. P2. Dorian, Phrygian, Flamenco02:31
 Ngày 51: 033 . Chọn Scale Trong Solo Ứng Tấu. P3. Freestyle01:30
 Ngày 52: 034 . Chọn Scale Trong Solo Ứng Tấu. P4. Freestyle01:58
 Ngày 53: 035 . Chromatic Scale. P102:14
 Ngày 54: 036 . Chromatic Scale. P201:05
 Ngày 55: 037 . Chromatic Scale. P301:39
 Ngày 56: 038 . Chromatic Scale. P401:28
 Ngày 57: 039 . Rhythmic patterns - Các mẫu câu lick. P102:43
 Ngày 58: 040 . Rhythmic patterns - Các mẫu câu lick. P202:25
 Ngày 59: 041 . Rhythmic patterns - Các mẫu câu lick. P303:59
 Ngày 60: 042. Rhythmic patterns - Các mẫu câu lick. P403:07
 Ngày 61: 043 . Bài Tập Tăng Tốc . Drastic Measures. P105:03
 Ngày 62: 044 . Bài Tập Tăng Tốc . Drastic Measures. P202:02
 Ngày 63: 045 . Bài Tập Tăng Tốc . Drastic Measures. P302:17
 Ngày 64: 046 . Bài Tập Tăng Tốc . Drastic Measures. P402:57
 Ngày 65: 047 . Bài Tập Tăng Tốc . Drastic Measures. P503:50
 Ngày 66: 048 . Bài Tập Tăng Tốc . Drastic Measures. P602:30
 Ngày 67: 049 . Bài Tập Tăng Tốc . Drastic Measures. P703:45
 Ngày 68: 050 . Bài Tập Tăng Tốc . Drastic Measures. P802:31
 Ngày 69: 051 . Bài Tập Tăng Tốc . Drastic Measures. P902:16
 Ngày 70: 052 . Bài Tập Tăng Tốc . Drastic Measures. P1002:31
 Ngày 71: 052B1 . Tổng Kết Chương 8. Drastic Measures. P1. Các điểm lưu ý03:24
 Ngày 72: 052B2 . Tổng Kết Chương 8 . Drastic Measures. P2. Minh họa00:59
 Ngày 73: 052B3 . Tổng Kết Chương 8 . Drastic Measures. P3. Backing track00:59
 Module 3: Chương 9. Solo hoàn thiện
 Ngày 74: 053. Các note trên dây 204:19
 Ngày 75: 053B. Các note trên dây 102:23
 Ngày 76: 054. Ôn tập - Các note trên dây 1 & 201:12
 Ngày 77: 054B. Mối liên hệ giữa Trưởng & thứ06:58
 Ngày 78: 055A . Solo Trên Scale Trưởng. P1. C Major Pentatonic.02:50
 Ngày 79: 055B . Solo Trên Scale Trưởng. P2. C Major Pentatonic.01:03
 Ngày 80: 055C . Solo Trên Scale Trưởng. P3. C Major Scale.02:02
 Ngày 81: 056 . Solo Trên Scale Trưởng. A Major. P102:10
 Ngày 82: 057 . Solo Trên Scale Trưởng. A Major. P202:22
 Ngày 83: 058 . Quãng . Interval. P1. Perfect Intervals02:47
 Ngày 84: 059 . Quãng . Interval. P2. Imperfect Intervals07:22
 Ngày 85: 060 . Quãng đảo . Inverted Interval. P102:21
 Ngày 86: 061 . Quãng đảo . Inverted Interval. P204:01
 Ngày 87: 062 . Quãng đảo . Inverted Interval. P302:28
 Ngày 88: 063 . Hình dạng các quãng . Interval Shapes. P105:57
 Ngày 89: 064 . Hình dạng các quãng . Interval Shapes. P202:42
 Ngày 90: 065 . Hình dạng các quãng . Interval Shapes. P302:02
 Ngày 91: 066 . Hình dạng các quãng . Interval Shapes. P402:09
 Ngày 92: 067 . Hòa Âm . Harmony. P1.05:04
 Ngày 93: 068 . Hòa Âm . Harmony. P2.02:26
 Ngày 94: 069 . Hòa Âm . Harmony. P3.03:27
 Ngày 95: 070 . Hòa Âm . Harmony. P4.02:19
 Ngày 96: 070B1 . Tổng Kết Chương 9 . New Lands. P1. Các điểm lưu ý02:21
 Ngày 97: 070B2 . Tổng Kết Chương 9 . New Lands. P2. Minh họa01:48
 Ngày 98: 070B3 . Tổng Kết Chương 9 . New Lands. P3. Ứng dụng trên Backing track + TABs01:28
 Module 4: Chương 10. Các Scale mang màu sắc lạ
 Ngày 99: 070C. Scale Thứ Hòa Âm . Harmonic Minor Scale - P101:58
 Ngày 100: 071. Scale Thứ Hòa Âm . Harmonic Minor Scale - P205:34
 Ngày 101: 072. Scale Thứ Hòa Âm . Harmonic Minor Scale - P302:27
 Ngày 102: 073. Scale Thứ Hòa Âm . Harmonic Minor Scale - P402:58
 Ngày 103: 074. Scale Thứ Hòa Âm . Harmonic Minor Scale - P501:56
 Ngày 104: 075. Scale Thứ Hòa Âm . Harmonic Minor Scale - P602:42
 Ngày 105: 076. Scale Thứ Hòa Âm . Harmonic Minor Scale - P702:56
 Ngày 106: 077. Scale Thứ Hòa Âm . Harmonic Minor Scale - P802:58
 Ngày 107: 078. Scale Thứ Hòa Âm . Harmonic Minor Scale - P907:01
 Ngày 108: 079. Nguyên Lý Pick Hợp Âm Gãy . Arpeggios - P101:28
 Ngày 109: 080. Nguyên Lý Pick Hợp Âm Gãy . Arpeggios - P202:35
 Ngày 110: 081. Nguyên Lý Pick Hợp Âm Gãy . Arpeggios - P301:45
 Ngày 111: 082. Nguyên Lý Pick Hợp Âm Gãy . Arpeggios - P401:11
 Ngày 112: 083. Nguyên Lý Pick Hợp Âm Gãy . Arpeggios - P505:52
 Ngày 113: 084. Nguyên Lý Pick Hợp Âm Gãy . Arpeggios - P605:39
 Ngày 114: 084B . Hợp Âm Gãy Giảm 7 . Diminished 7Th Arpeggios - P104:18
 Ngày 115: 085 . Hợp Âm Gãy Giảm 7 . Diminished 7Th Arpeggios - P201:35
 Ngày 116: 086 . Hợp Âm Gãy Giảm 7 . Diminished 7Th Arpeggios - P301:54
 Ngày 117: 087 . Hợp Âm Gãy Giảm 7 . Diminished 7Th Arpeggios - P402:31
 Ngày 118: 088 . Hợp Âm Gãy Giảm 7 . Diminished 7Th Arpeggios - P502:29
 Ngày 119: 089 . Hợp Âm Gãy Giảm 7 . Diminished 7Th Arpeggios - P604:00
 Ngày 120: 090 . Bài Tập Tăng Tốc . Lightning'S Edge - P102:35
 Ngày 121: 091 . Bài Tập Tăng Tốc . Lightning'S Edge - P202:34
 Ngày 122: 092 . Bài Tập Tăng Tốc . Lightning'S Edge - P303:25
 Ngày 123: 093 . Bài Tập Tăng Tốc . Lightning'S Edge - P402:51
 Ngày 124: 094 . Bài Tập Tăng Tốc . Lightning'S Edge - P503:23
 Ngày 125: 095 . Bài Tập Tăng Tốc . Lightning'S Edge - P602:30
 Ngày 126: 096 . Bài Tập Tăng Tốc . Lightning'S Edge - P703:13
 Ngày 127: 096B1 . Tổng Kết Chương 10 . Lightning'S Edge. P1. Các điểm lưu ý03:19
 Ngày 128: 096B2 . Tổng Kết Chương 10 . Lightning'S Edge. P2. Minh họa01:09
 Ngày 129: 096B3 . Tổng Kết Chương 10 . Lightning'S Edge. P3. Thực hành cùng Backing track + TABs01:09
 Module 5: Chương 11. Scale mở rộng
 Ngày 130: 097 . Mẫu Scale Mở Rộng. P1. Am Pentatonic (1, b3, 4, 5, b7)13:14
 Ngày 131: 098 . Mẫu Scale Mở Rộng. P2. Am (1, 2, b3, 4, 5, b6, b7)03:54
 Ngày 132: 099 . Mẫu Scale Mở Rộng. P3. Am (1, 2, b3, 4, 5, b6, b7)02:31
 Ngày 133: 100 . Mẫu Scale Mở Rộng. P4. A Harmonic Minor Scale (1, 2, b3, 4, 5, b6, 7)06:39
 Ngày 134: 101 . Mẫu Scale Mở Rộng. P5. A Dorian Mode (1, 2, b3, 4, 5, 6, b7)04:35
 Ngày 135: 102 . Mẫu Scale Mở Rộng. P6. A Phrygian Mode (1, b2, b3, 4, 5, b6, b7)02:42
 Ngày 136: 103 . Mẫu Scale Mở Rộng. P7. A Spanish - Flamenco Scale (1, b2, 3, 4, 5, b6, b7)02:41
 Ngày 137: 104 . Mẫu Scale Mở Rộng. P8. A Major Pentatonic Scale (1, 2, 3, 5, 6)04:54
 Ngày 138: 105 . Mẫu Scale Mở Rộng. P9. A Major Scale (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)02:22
 Ngày 139: 106 . Mẫu Scale Mở Rộng. P10. A Mixolydian Mode (1, 2, 3, 4, 5, 6, b7)04:03
 Ngày 140: 107 . Giải Kết. P1. Cadence02:00
 Ngày 141: 108 . Giải Kết. P2. I-V-I Major Cadence02:13
 Ngày 142: 109 . Giải Kết. P3. I-V-I minor Cadence01:57
 Ngày 143: 110 . Giải Kết. P4. V7-I Cadence03:38
 Ngày 144: 111 . Giải Kết. P5. Diminished 7th02:49
 Ngày 145: 112 . Giải Kết. P6. Diminished 7th03:31
 Ngày 146: 113 . Giải Kết. P7. Diminished 7th02:24
 Ngày 147: 113B. Hợp Âm Gãy Tay Phải. P1. Cấu tạo04:40
 Ngày 148: 114. Hợp Âm Gãy Tay Phải. P2. Major Arpeggio04:18
 Ngày 149: 115. Hợp Âm Gãy Tay Phải. P3. minor Arpeggio02:14
 Ngày 150: 115B. Hợp Âm Gãy Tay Phải. P4. 1st Inversion Arpeggio04:03
 Ngày 151: 116. Hợp Âm Gãy Tay Phải. P5. Root position & 1st Inversion Arpeggios03:21
 Ngày 152: 117. Hợp Âm Gãy Tay Phải. P6. 2nd Inversion Arpeggio04:50
 Ngày 153: 118. Hợp Âm Gãy Tay Phải. P7. Diminished 7th Arpeggio04:38
 Ngày 154: 119. Hợp Âm Gãy Tay Phải. P8. Dominant 7th & minor 7th Arpeggios05:51
 Ngày 155: 120 . Bài Tập Tăng Tốc . Battle To Victory. P101:25
 Ngày 156: 121 . Bài Tập Tăng Tốc . Battle To Victory. P202:00
 Ngày 157: 122 . Bài Tập Tăng Tốc . Battle To Victory. P301:11
 Ngày 158: 123 . Bài Tập Tăng Tốc . Battle To Victory. P402:09
 Ngày 159: 123B1 . Tổng Kết Chương 11 . Battle To Victory. P1. Các điểm lưu ý03:27
 Ngày 160: 123B2 . Tổng Kết Chương 11 . Battle To Victory. P2. Minh họa01:09
 Ngày 161: 123B3 . Tổng Kết Chương 11 . Battle To Victory. P3. Thực hành cùng Backing track + TABs01:09
 Module 6: Chương 12. Ứng dụng tác phẩm
 Ngày 162: 124. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Intro. P105:03
 Ngày 163: 125. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Intro. P202:24
 Ngày 164: 126. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Intro. P303:29
 Ngày 165: 127. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Verse 1. P101:50
 Ngày 166: 128. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Verse 1. P203:10
 Ngày 167: 129. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Chorus 1. P101:45
 Ngày 168: 130. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Chorus 1. P202:02
 Ngày 169: 131. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Verse 201:41
 Ngày 170: 132. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Chorus 2. P101:33
 Ngày 171: 133. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Chorus 2. P201:27
 Ngày 172: 134. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Chorus 2. P302:28
 Ngày 173: 135. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Chorus 2. P402:45
 Ngày 174: 136. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Bridge 101:59
 Ngày 175: 137. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Verse 3. P102:44
 Ngày 176: 138. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Verse 3. P202:09
 Ngày 177: 139. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Bridge 2. P102:49
 Ngày 178: 140. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Bridge 2. P202:39
 Ngày 179: 141. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Finale. P108:10
 Ngày 180: 142. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Finale. P202:58
 Ngày 181: 143. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Finale. P303:47
 Ngày 182: 144. Bài Tập Tăng Tốc. Babylon. Finale. P404:03
 Ngày 183: 144B1. Tổng Kết Chương 12. Babylon. P1. Minh họa04:37
 Ngày 184: 144B2. Tổng Kết Chương 12. Babylon. P2. Thực hành cùng Backing track + TABs

[/chitiet]
Share Khóa Học Guitar Điện Trung cấp Của Cụ Minh Rock
Share Khóa Học Guitar Điện Trung cấp Của Cụ Minh Rock

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn