[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Lập Trình Python Excel Tự Động Hóa Dunglailaptrinh hướng dẫn tập chung đi qua những kiến thức cơ bản vừa đủ ở nhiều phần khác nhau giúp bạn tự tạo ra những đoạn code để xử lý dữ liệu và có thể tự động hóa một số công việc hàng ngày với máy tính.
Lập trình Python trong Excel Dunglailaptrinh  đã được thiết kế để phù hợp với bạn Python Excel cho người đi làm nếu bạn là người đi làm có ít thời gian hoặc là dân trái ngành, bạn không muốn tìm hiểu quá sâu về Python nhưng vẫn muốn có kiến thức Python  Xử lý dữ liệu Excel bằng Python, Tự động hóa công việc bằng Python, Đọc file Excel trong Python, để phục vụ công việc hàng ngày, Tích hợp Python vào Excel.
Khóa học sẽ giúp bạn
Hiểu cách dùng python và các kiến thức cơ bản một cách khái quát
Hiểu cách xử lý dữ liệu Excel dạng bảng bằng python
Cách tự động hóa một số công việc trên máy tính theo quy luật có sẵn
Cách nhìn vào dữ liệu và vẽ được biểu đồ tương ứng bằng python
Hiểu cách ngôn ngữ lập trình có thể xử lý công việc lặp đi lặp lại như nào, từ đó giúp bạn áp dụng vào công việc hiện tại của bạn khi cần thiết

Nội dung khóa học
1 Nền tảng python cơ bản cô đọng và ngắn gọn
2️⃣ Làm việc với file CSV
3️⃣ Làm việc với dữ liệu học sinh. Luyện tập 4 thao tác nền tảng trong xử lý dữ liệu.
4️⃣ Tự động tạo thư mục và file
5️⃣ Tự động tạo ảnh theo yêu cầu và từ file excel
6️⃣ Tự động tạo file word theo yêu cầu và từ file excel
7️⃣ Vẽ biểu đồ và phân tích
8️⃣ Cách sử dụng Google Collab, Jupyter Notebook để xử lý dữ liệu 

[/chitiet]
Share Khóa Học Lập Trình Python Excel Tự Động Hóa Dunglailaptrinh
Share Khóa Học Lập Trình Python Excel Tự Động Hóa Dunglailaptrinh 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn