[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học social selling on social media – bán hàng qua mạng xã hội (B2B) nhannguyensharing  hướng dẫn tìm ra "cornerstone words" để phát triển bản thân để tạo mối quan hệ, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.  
Khoá học Social Selling On Social Media Của Nhannguyensharing dành cho
Xây dựng B2B sale hoặc những sản phẩm và dịch vụ có Sale Cycle dài.
Thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh cá nhân
Creators, Marketers, Saleman B2B, hay kể cả những người làm chuyên môn như Bác Sĩ, Nha Sĩ,….

Nội dung khóa học
Phần 1: Hiểu được bản chất của Social Selling
Phần 2: Công thức định hình cho hình ảnh cá nhân
Phần 3: Công thức xây dựng TÊN để mọi người ghi nhớ
Phần 4: Các cách xây dựng nội dung hiệu quả

[/chitiet]
Khóa Học Social Selling On Social Media Của Nhannguyensharing
Khóa Học Social Selling On Social Media Của Nhannguyensharing

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn