[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Khóa Học Lập Kế Hoạch Truyền Thông Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Nhannguyensharing  hướng dẫn Xây dựng kiến thức, tư duy và chiến lược truyền thông nền tảng giúp các doanh nghiệp mới tự tin sáng tạo cho riêng mình kế hoạch truyền thông phù hợp.
Khóa học sẽ giúp bạn 
Xác lập 5 bước PHẢI CÓ khi lập kế hoạch
Tận dụng tư duy sáng tạo để tạo kế hoạch độc đáo
Rút được cốt lõi nguyên lý khi lập kế hoạch
Áp dụng kiến thức để lập kế hoạch đa kênh

Nội dung khóa học
Phần 1: Giới thiệu về chiến lược truyền thông mạng xã hội cho doanh nghiệp
Phần 2: Hiểu rõ mục tiêu truyền thông là gì?
Phần 3: Xác định khách hàng mục tiêu
Phần 4: Xây dựng nội dung thu hút
Phần 5: Đo lường và đánh giá hiệu quả 

[/chitiet]
Lập Kế Hoạch Truyền Thông Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Nhannguyensharing
Lập Kế Hoạch Truyền Thông Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Nhannguyensharing 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn