[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Case Mastery Của Tomorrow Marketers trang bị cho bạn trọn bộ tư duy linh hoạt, các kiến thức kĩ năng quan trọng để Chiến thắng các cuộc thi Business/ Marketing cas và chinh phục tập đoàn đa quốc gia.
Khóa Học Case Mastery Của Tomorrow Marketers bao gồm nhiều video, các Giải case study mẫu, Case Mastery Resource Hub, Tài liệu giải case study.

Nội dung khóa học
I. Case Cracking by type
Case Overview & Market Entry Case
Chuẩn bị kiến thức, tư duy và kỹ năng giải case theo model 4P: Problem, Plan, Process, People
•  Hướng dẫn các bước giải Case cơ bản: Phân tích vấn đề qua model SCQ và Issue tree
- Giới thiệu các dạng Market Sizing Case thường gặp
- Cách trả lời Market Sizing theo ”thinking process“ với rationale, assumption, math.
- Hướng dẫn Framework và cách giải Market Entry Case
M&A Case
• Giới thiệu M&A case và phân biệt các mục tiêu M&A của doanh nghiệp
• Cách phân tích 4 mảng quan trọng trong M&A Case (Market, Target, Buyer, Benefit & Risk)
• Xây dựng kết luận M&A và đề xuất hướng thực thi.
Profit Optimization
• Giới thiệu các dạng Profitability case
• Sử dụng Profitability tree để xác định và phân tích vấn đề
• Đào sâu và tìm nguyên nhân cốt lõi từ phân tích số liệu và thông tin
• Xây dựng Đề xuất giải pháp cho Profitability case
New Product Launch
• Nghiên cứu tiềm năng thị trường và xác định thị trường mục tiêu
• Xây dựng Product concept và Proposition của Sản phẩm
• Xây dựng và triển khai kế hoạch Mix tung sản phẩm ra thị trường
Brand Communication
• Các dạng Brand Communication Issue Case thường gặp
• Xác định và phân tích nguyên nhân vấn đề truyền thông của doanh nghiệp
• Đề xuất giải pháp Media, Content & IMC Plan
Finance Investment Case
 Investment Case trong Case Interview: Giới thiệu các chỉ số tài chính cơ bản trong đầu tư, mở rộng thị trường và các phép tính cơ bản.
• Làm Income Statement trong đợt tung sản phẩm mới và cách lên Ngân sách cho truyền thông, khuyến mại
Supply Chain Case
• Trang bị kiến thức tổng quan về phòng Supply Chain/ Manufacturing (mục tiêu, metrics, quy trình, cấu trúc)
• Rèn luyện tư duy và phương pháp (linear programming, quantitative techniques) giải các dạng case: Allocating resources (transportation, manufacturing), Optimizing profit (mix production); và Decision-making sử dụng các dữ liệu phân tích.
II. Practice for Management Trainee & Management Consultant
Case Interview 1: Market Sizing + Market Entry
Biết cách đặt câu hỏi làm rõ thông tin trong vòng phỏng vấn.
- Nắm được 4 loại công thức tính toán cơ bản trong Case Interview.
- Hiểu cách kết hợp những kiến thức từ các buổi trước như SCQ, Issue Tree,...
Case Interview 2: Problem Solving Test
- Trải nghiệm bài thi Assessment Test - vòng 2 của các chương trình Management Consulting.
- Phỏng vấn 1:1 - mô phỏng Case Interview - Final Round khi ứng tuyển vào ngành Consulting.
- Trang bị kiến thức thi MBB qua tài liệu & video mô phỏng Case Interview.
Group Case Interview
- Tìm hiểu mục tiêu và các tiêu chí chấm điểm của vòng Assessment Center
- Cách scan đề và xác định nhanh hướng giải trong thời gian ngắn
- Cách đưa ra luận điểm thảo luận thuyết phục với Pyramid principle
- Sử dụng Decision making framework đánh giá mức độ phù hợp của Giải pháp cho International Market Case
Hackathon - Case Simulation
- Vòng 1: Tham gia giải Hackathon business case cá nhân
- Vòng 2: Thảo luận nhóm và đề xuất ý tưởng kinh doanh
- Giảng viên nhận xét và chấm theo Barem điểm mô phỏng sát các vòng thi Management Trainee

[/chitiet]
Share Khóa Học Case Mastery Của Tomorrow Marketers
Share Khóa Học Case Mastery Của Tomorrow Marketers

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn