[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học VBAG03 Nâng cao Code mẫu và các chuyên đề ứng dụng VBA hướng dẫn bạn rút ngắn thời gian học VBA dựa trên code mẫu có sẵn, Biết cách ứng dụng VBA trong công việc thực tế dựa trên các chuyên đề thực hành; Kết hợp giữa các kiến thức: Excel, VBA, kiến thức chuyên ngành để vận dụng vào thực tế; Tối đa hóa việc thực hành VBA với hệ thống bài tập và bài kiểm tra chi tiết, đầy đủ.
Lợi ích khóa học sẽ giúp bạn
Hướng dẫn Code mẫu và File mẫu ứng dụng ngay vào công việc thực tế
Ứng dụng lập trình VBA vào các ngành nghề: kế toán, nhân sự, tài chính, bán hàng...
Sử dụng ứng dụng VBA vào công việc, tự tin trong việc tạo và sử dụng các chương trình VBA
Trở thành Chuyên gia VBA 

Nội dung khóa học
Khóa học VBAG03 Nâng cao Code mẫu và các chuyên đề ứng dụng VBA bao gồm 7 Chương ,  43 bài giảng và 8h 53m giờ học. 
Ứng dụng VBA trong công tác Quản lý Kho trên Excel
Ứng dụng VBA trong việc quản lý Danh mục hàng tồn kho
Ứng dụng VBA trong việc quản lý Sổ kho (bảng theo dõi nhập xuất kho)
Ứng dụng VBA trong việc lập phiếu, lưu phiếu và in phiếu Nhập kho, Xuất kho
Ứng dụng VBA trong báo cáo tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn
Ứng dụng VBA trong báo cáo chi tiết Hàng tồn kho (Sổ kho / Thẻ kho)
Tạo giao diện MENU quản lý chương trình giống như phần mềm

[/chitiet]
Share VBAG03 Nâng cao Code mẫu và các chuyên đề ứng dụng VBA
Share VBAG03 Nâng cao Code mẫu và các chuyên đề ứng dụng VBA

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn