[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Bí Mật Đàm Phán Của Jessica Thao Nguyen đúc kết những tinh hoa về Nghệ Thuật Đàm Phán từ những gương thành công từ xa xưa đến hiện đại Làm chủ Nghệ Thuật Đàm Phán, Thấu Hiểu Đối Tác, Am tường Thuật Thao Túng Tâm Lý, 60 Nguyên Tắc Đàm Phán Đỉnh Cao. 
Khóa học tuyệt vời này sẽ cung cấp cho bạn chuỗi những sự việc, sự kiện từ đình đám đến bình dân và những tình huống vận dụng thực hành Nghệ Thuật Đàm Phán hiệu quả. Kiến thức toàn diện, dễ hiểu, dễ nhớ, có thể áp dụng ngay.
Khóa học sẽ giúp bạn
Nhận diện và Vượt qua những Trở Ngại về Đàm Phán
Kỹ Năng Thấu Hiểu Đối Tác
Chìa Khóa Thuyết Phục Đối Tác
Kỹ Thuật “Thao Túng Tâm Lý” Đối Tác
Kỹ Thuật “Thiên Biến Vạn Hóa” Trong Đàm Phán
60 Nguyên Tắc Đàm Phán Đỉnh Cao
Phương Pháp Thiết Lập Mối Quan Hệ Chiến Lược Với Đối Tác

Nội dung khóa học
GIới thiệu chung 
Vượt qua những rào cản trong việc đàm phán 
Kỹ năng thấu hiểu đối tác 
Chìa khóa thuyết phục đối tác 
Kỹ thuật thao túng tâm lý đối tác 
Kỹ năng thiên biến vạn hóa trong đàm phán
60 nguyên tắc đàm phán đỉnh cao 
Kỹ năng thiết lập mối quan hệ chiến lược với đối tác 
Tổng kết

[/chitiet]
Khóa Học Bí Mật Đàm Phán Của Jessica Thao Nguyen
Khóa Học Bí Mật Đàm Phán Của Jessica Thao Nguyen

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn