[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Macroeconomics Của Hedge Academy kinh tế vĩ mô ứng dụng hướng dẫn Tổng quan Kinh tế vĩ mô, tất cả các kiến thức liên quan đến Lãi suất, tỷ giá, thị trường tiền tệ, hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Khóa học Macroeconomics Của Hedge Academy phù hợp với các bạn sinh viên đã có kiến thức nền tảng về tài chính, những bạn từng học qua CFA, FRM hoặc những ai đã có 1 số kiến thức liên quan đến thị trường tài chính, muốn có cái nhìn khái quát về tình hình thị trường tài chính Việt Nam hiện tại, hoặc những bạn muốn tham gia khóa học Nghiệp vụ Macro, Treasury & Bank Analysis nhưng chưa đạt yêu cầu đầu vào của khóa học bao gồm có kiến thức căn bản về tài chính hoặc kinh nghiệm làm việc liên quan

Nội dung khóa học
Khóa học bao gồm 6 buổi học zoom kèm tài liệu. 
Buổi 1. 
Lãi suất và vai trò của lãi suất
Lãi suất trong mối quan hệ với tỷ giá
Buổi 2. 
Lãi suất trong mối quan hệ lạm phát 
Tỷ giá và vai trò tỷ giá
Buổi 3
Tỷ giá trong chính sách tiền tệ
Tỷ giá , lạm phát và lãi suất
Buổi 4 
Thị trường tiền tệ
Tỷ giá, lãi suất và mối quan hệ với thị trường vốn
Buổi 5 + 6 
THị trường tiền tệ và mối quan hệ với thị trường vốn
Hệ thống NHTM
Tổng quát bảng cân đối của NHTM và các yếu tố chính .

[/chitiet]
Khóa Học Macroeconomics Của Hedge Academy
Khóa Học Macroeconomics Của Hedge Academy

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn