[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Pre Ielts Của Izone Edu giúp bạn đạt lượng kiến thức tương đương với trình độ tối thiểu 5.0 IELTS, được chữa trực tiếp các lỗi hay gặp, nhuần nhuyễn ngữ pháp IELTS, biết xây dựng ý và mở rộng bài nói, có vốn từ vựng rộng
Khóa học dành cho các bạn
Ngữ pháp: biết một số quy tắc cơ bản (thì, câu bị động, câu điều kiện...), nhưng chưa áp dụng nhuần nhuyễn trong nói/viết
Từ vựng: đủ để hiểu các chủ đề phổ biến, nhưng chưa sử dụng thuần thục
Phát âm: chịu ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ, chưa tự nhiên
Chưa quen thuộc với đề thi IELTS
Khóa học sẽ giúp bạn
Đạt Tối thiểu 5.0 IELTS.
Hiểu biết sâu sắc về 24 hiện tượng ngữ pháp cốt lõi, áp dụng hiệu quả vào cuộc sống và bài thi IELTS.
Có vốn từ vựng rộng: 1500 từ vựng bao gồm từ vựng chủ đề IELTS và từ vựng học thuật
Nắm được cách phát âm chuẩn ở cấp độ câu và hội thoại
Nắm được cấu trúc đề IELTS, điểm cốt lõi để làm tốt các dạng bài

Nội dung khóa học
Khóa học Pre IELTS sẽ có lượng kiến thức tương đương với trình độ tối thiểu 5.0 IELTS, được chữa trực tiếp các lỗi hay gặp, nhuần nhuyễn ngữ pháp IELTS, biết xây dựng ý và mở rộng bài nói, có vốn từ vựng rộng. Kiến thức về 3 nền tảng ngôn ngữ sẽ được củng cố ở mức độ cao hơn. Cụ thể:
NỀN TẢNG NGÔN NGỮ
GRAMMAR: Nhuần nhuyễn lý thuyết và ứng dụng thành thạo vào kỹ năng Speaking 12 dạng ngữ pháp cần thiết nhất cho IELTS.
VOCABULARY: Sử dụng thành thạo 500 từ vựng thông dụng, 350 từ học thuật trọng tâm, 700 từ mở rộng.
PRONUNCIATION: Nắm được phiên âm của 1500 từ thông dụng. Có khả năng phản xạ nói mà không phải nghĩ nhiều về Pronunciation.
KỸ NĂNG TRONG IELTS
LISTENING: Bắt được Paraphrase trong Listening. Luyện tập thành thạo Section 1, 2. Nhuần nhuyễn 10 kỹ thuật cơ bản khi làm bài Listening. Thực hành 4 dạng bài chủ đạo trong Listening: Gap-filling, Matching, MCQ, Labelling a Map.
READING: Nắm được 2 kỹ năng Skimming, Scanning. Đoán được từ dựa trên ngữ cảnh. Thực hành 3 dạng bài chủ đạo trong Reading: True/ False/ Not Given, Summary Completion, Heading Match.
SPEAKING: Trả lời thuần thục các câu hỏi Part 1, hạn chế hoặc loại bỏ được 16 lỗi ngữ pháp cơ bản trong khi nói, nắm được các kỹ thuật và cách phát triển các câu trả lời, đặc biệt là paraphrase trong khi nói. Biết cách triển khai ý tưởng và tránh 4 lỗi thường gặp trong Part 2
WRITING: Nắm được ứng dụng của 12 dạng ngữ pháp trong 1 bài viết IELTS Writing Task 2. Hiểu được 2 tiêu chí Task Response và Coherence trong 1 bài viết, từ đó tránh được 6 lỗi thường gặp khi viết bài.

[/chitiet]
Khoá Học Pre Ielts Của Izone Edu
Khoá Học Pre Ielts Của Izone Edu 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn