[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Khoá học Business Analyst Của R2S Academy trở thành Professional Business Analyst (BA) chỉ với 70 giờ học giúp bạn  tư duy, công cụ để tạo được Mockup, Prototype, vẽ ERD,..
Quy trình phát triển một sản phẩm phần mềm sẽ bắt đầu từ những yêu cầu của khách hàng muốn có một website quản lý hệ thống cửa hàng thiết bị y tế, trong đó có những yêu cầu như tạo tài khoản người dùng, tạo sản phẩm, quản lý đơn hàng, doanh thu,...Với những yêu cầu này  Business Analyst hay còn gọi là BA sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Khóa học sẽ giúp bạn
Trong  học Business Analyst, R2S sẽ trang bị cho bạn tư duy, công cụ để tạo được Mockup, Prototype, vẽ ERD,... các kỹ thuật phân tích cũng như lấy yêu cầu,...
Lộ trình trở thành BA Business Analyst
- Học Business Analyst  được thiết kế thiết thực, tích lũy từ kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ của các dự án phần mềm thực tế tại FPT Software
- Được trang bị đầy đủ các kỹ năng và kiến thưc cần có để bắt đầu công việc phân tích nghiệp vụ phần mềm (BA) trong dự án cũng như trong doanh nghiệp.
- Định hướng nghề nghiệp mốt cách  đầy đủ và toàn diện về vai trò, vị trí của một chuyên viên phân tích nghiệp vụ BA chuyên nghiệp.
- Cung cấp kiến thức nền tảng và cơ bản về IT: hệ thống công nghệ thông tin, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu…đủ để phục vụ trực tiếp cho nhu cầu công việc của BA trong dự án.
- Đào tạo thực chiến với chuyên gia FPT Software với thời lượng thực hành Lab/Assignment/Mock Project , chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu tích luỹ trong nhiều năm làm việc với khách hàng trong nước và nước ngoài
Trang bị và nâng cao các kỹ năng mềm cần thiết cho nghề BA.
Nội dung khóa học
Chủ đề 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản
• Introduction
• Software Lifecycles & Requirement life cycle management
• Requirements Process - The Core of IT Business Analyst Activity
• Business Analysis Techniques
• The definition and purpose of every document
Chủ đề 2: Quy trình lấy yêu cầu
• Gathering & eliciting requirements
• Interaction session between teacher (as customer) and team (as BA) - Part 1
• Analyzing and documenting requirements
• Interaction session between teacher (as customer) and team (as BA) - Part 2
• First presentation of team assignment
• Documentation - UML
• Documentation - Business analysis model - SWOT analysis User interface wireframe Data Model • Database
• Documentation - User Story (US)
• Validation and Management
• Quality Assurance
• Second presentation of team assignment
• Final test

[/chitiet]
Khoá học Business Analyst Của R2S Academy
Khoá học Business Analyst Của R2S Academy

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn