[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học IT Business Analyst Foundation Của FPT Software Academy trang bị đầy đủ các kỹ năng và kiến thức cần có để bắt đầu công việc phân tích nghiệp vụ phần mềm (BA) trong dự án cũng như trong doanh nghiệp.
Khóa học BA tại FPT đào tạo từ cơ bản đến nâng cao các kiến thức cần thiết để có thể trở thành BA chuyên nghiệp, hiểu quy trình và các bước thực hiện phân tích nghiệp vụ cho các dự án phần mềm bao gồm Lộ trình học Business Analyst, Tài liệu học Business Analyst  Học Business Analyst ở FPT giúp có nền tảng tốt để học, tích lũy kinh nghiệm thực tế và luyện thi các chứng chỉ quốc tế dành cho BA của IIBA (ECBA/CCBA/CBAP).
Khóa học sẽ giúp bạn
- Học Business Analyst  được thiết kế thiết thực, tích lũy từ kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ của các dự án phần mềm thực tế tại FPT Software
- Được trang bị đầy đủ các kỹ năng và kiến thưc cần có để bắt đầu công việc phân tích nghiệp vụ phần mềm (BA) trong dự án cũng như trong doanh nghiệp.
- Định hướng nghề nghiệp mốt cách  đầy đủ và toàn diện về vai trò, vị trí của một chuyên viên phân tích nghiệp vụ BA chuyên nghiệp.
- Cung cấp kiến thức nền tảng và cơ bản về IT: hệ thống công nghệ thông tin, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu…đủ để phục vụ trực tiếp cho nhu cầu công việc của BA trong dự án.
- Đào tạo thực chiến với chuyên gia FPT Software với thời lượng thực hành Lab/Assignment/Mock Project , chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu tích luỹ trong nhiều năm làm việc với khách hàng trong nước và nước ngoài
Trang bị và nâng cao các kỹ năng mềm cần thiết cho nghề BA.
- Progress Tracking & Report: Trợ lý lớp học/mentor luôn đồng hành cùng học viên, hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật, quản lý tiến độ, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, giúp học viên có trải nghiệp đào tạo hiệu quả nhất.
- có nền tảng tốt để học, tích lũy kinh nghiệm thực tế và luyện thi các chứng chỉ quốc tế dành cho BA của IIBA (ECBA/CCBA/CBAP).
- Được đào tạo và phát triển các kỹ năng mềm như: Kĩ năng trình bày (Presentation skill), kĩ năng viết mail (Email Writing), kĩ năng tạo CV (CV Writing), Kĩ năng trả lời phỏng vấn (Interview skill), Làm việc nhóm (Teamwork) và báo cáo công việc (Report).
Nội dung khóa học

Giới thiệu về hệ thống công nghệ thông tin
 Tổng quan về ngành Công nghệ thông tin
 Khái niệm cơ bản về phần cứng, phần mềm, các loại phần mềm
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình
 Nguyên lý hoạt động của ngôn ngữ lập trình
 Kiến trúc cơ bản của một phần mềm thông dụng
 Thực hành viết một phần mềm đơn giản
Cơ sở dữ liệu SQL
 Cách hoạt động của quản lý dữ liệu, hệ thống quản lý dữ liệu
 Tổ chức cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database)
 Mô hình quan hệ thực thể (ERD)
 Liên hệ ràng buộc dữ liệu (relationship)
Kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm
 Hoạt động phân tích nghiệp vụ trong quy trình tổng thể
 Vai trò, hoạt động và quy trình phân tích nghiệp vụ trong mội trường IT
Kiến thức và công cụ cho quá trình Khám phá yêu cầu (Requirement elicitation)
 Lí thuyết
 Thực hành các hoạt động Elicitation thông dụng
Kiến thức và công cụ cho hoạt động phân tích và mô hình hóa yêu cầu
 Hiểu cách ứng dụng các loại mô hình khác nhau cho bài toán cụ thể
Kiến thức về các loại tài liệu yêu cầu nghiệp vụ
 Phân tích tài liệu
 Viết tài liệu phù hợp cho tình huống cụ thể
Kiến thức cơ bản về giao diện và trải nghiệm người dùng
 Nguyên lý giao diện cơ bản
 Thực hành các bài toán cụ thể
[/chitiet]
Khóa Học IT Business Analyst Foundation Của FPT Software Academy
Khóa Học IT Business Analyst Foundation Của FPT Software Academy

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn