[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Workshop Làm sao có ý tưởng sáng tạo liên tục Của Duy Muối mới nhất 2024 giúp định hướng tư duy kiến thức xây tiktok chỉ đc làm 1 chủ đề, xóa cả định kiến làm toptop là cuộc đua về view để từ đó sáng tạo vô hạn content liên tục trên tiktok. 
Khóa học sẽ giúp bạn
Học cách sáng tạo content, tự mình làm chủ conten vô hạn
Tạo ra năng lượng sáng tạo từ vũ trụ của mình
Sáng tạo những ý tưởng mới không ngừng
Tạo những đối tượng liên quan, giúp bạn không còn bí ý tưởng
Các phương pháp sáng tạo ý tưởng content độc đáo

Nội dung khóa học
Workshop Làm sao có ý tưởng sáng tạo liên tục Của Duy Muối học online qua zoom kèm tài liệu
1. Tiếp cận workshop bằng cách ‘Tạm quên những gì đã biết về tiktok’ 
2. Sáng tạo đến từ đâu?
3. Quy trình sáng tạo nội dung
4. Tại sao sáng tạo bị gián đoạn?
Tài liệu khóa học
[/chitiet]
Share Workshop Làm sao có ý tưởng sáng tạo liên tục Của Duy Muối
Share Workshop Làm sao có ý tưởng sáng tạo liên tục Của Duy Muối

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn