[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Data Analytics 101 Của Maz Học Data khóa học hướng dẫn bạn Cung cấp kiến thức thực hành truy vấn data Analytics với SQL.
Khóa học sẽ giúp bạn
✅ Cung cấp kiến thức Big data analytics
✅ Quy trình phân tích dữ liệu bài bản với data thực chiến.
✅ Tích lũy kiến thức Data Analytics nền tảng
✅ Nâng cấp kỹ năng cốt lõi chiến lược giải quyết vấn đề, thực hành truy vấn data với SQL và thực hiện báo cáo tự động hóa với Excel. 
Nội dung khóa học
Chương 1: INTRODUCTION
Giới thiệu mục tiêu, lộ trình khóa học
Kết quả bạn sẽ đạt được sau khóa học
Chương 2: 7 KIẾN THỨC NỀN TẢNG VỀ DATA ANALYTICS
Big Data Analytics và ứng dụng trong doanh nghiệp
4 giai đoạn phân tích dữ liệu (Descriptive – Diagnostics – Predictive – Prescriptive)
8 level sử dụng big data trong môi trường thực tế
Data science vs Business Intelligence
Quy trình 5 bước phân tích dữ liệu
Dòng chảy dữ liệu trong doanh nghiệp
3 sai lầm khi bắt đầu học Data Analytics
Chương 3: 10 KIẾN THỨC THỐNG KÊ TRONG PHÂN TÍCH
The Big Picture
Population vs Sample
Phương pháp chọn mẫu phân tích
Data type
Áp dụng Descriptive statistics trong phân tích
Các loại biểu đồ thống kê
Phân tích hồi quy và tương quan (Correlation)
Percentile
Chương 4: PROBLEM SOLVING STRATEGY
Tầm quan trọng của kỹ năng Giải quyết vấn đề
Chiến lược 5 bước giải quyết vấn đề trong phân tích dữ liệu
Hình thành tư duy phân tích
Chương 5: CHỦ ĐỘNG XỬ LÝ DATA VỚI SQL
3 lý do SQL là kỹ năng hàng đầu của Data Analyst
5 kiến thức nền tảng về SQL
Thực hành truy vấn & xử lý data cơ bản với SQL
1 ngày làm Data Analyst với 3 bài toán SQL thực chiến
Chương 6: NÂNG CẤP KỸ NĂNG XÂY DỰNG BÁO CÁO TỰ ĐỘNG HÓA VỚI POWER QUERY
3 nguyên tắc xây dựng báo cáo tự động
2 kiến thức quan trọng về Data visualization
Hướng dẫn thực hành thiết kế báo cáo tự động & trực quan với công cụ Power Query trong Excel
Khai phá năng lực & đam mê phân tích của bạn
Chương 7: HÀNH TRÌNH TIẾP THEO CỦA BẠN
Lộ trình tiếp theo dành cho bạn

[/chitiet]
Share Khóa Học Data Analytics 101 Cùng Maz Học Data
Share Khóa Học Data Analytics 101 Cùng Maz Học Data

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn