[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Trọn bộ Power Query nền tảng cho công việc báo cáo dữ liệu của nguyễn đức Thanh Hocexcelonline hướng dẫn thành thạo Power Query sử dụng trong cả Excel & Power BI, Xử lý những thao tác phức tạp với dữ liệu đơn giản hơn bao giờ hết chỉ bằng vài nút bấm. 
Khóa học sẽ giúp bạn
Power Query mang đến cho bạn công cụ xử lý dữ liệu dễ sử dụng, có tính thống nhất và linh hoạt cho việc khám phá dữ liệu, hợp nhất dữ liệu, trích lọc dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trong đó cần kể đến là: hệ cơ sở dữ liệu có cấu trúc (SQL), N0SQL, OData, các files Excel rời rạc, dữ liệu từ các trang Web, Hadooop, các files text (CSV, TSV, …), các API (Application Programming Interface) …
Power Query có thể sử dụng để thay thế cho các công thức Excel hoặc code VBA phức tạp để xử lý dữ liệu chỉ với một vài thao tác click chuột.
Xử lý dữ liệu ở định dạng phức tạp nếu dùng công thức Excel hoặc lập trình VBA thì rất mất công sức mới có thể giải quyết được (Ví dụ: unpivot dữ liệu)
Load và xử lý, chuyển đổi dữ liệu từ những hệ thống MES (Manufacturing Execution System), ERP (Enterprise Resources Planning)
Load dữ liệu và lên lịch làm mới dữ liệu từ các trang Web, API thông tin chứng khoán và nhiều thông tin khác.
Nội dung khóa học
Chương 01
Link download tài liệu kèm theo khoá học
Chương 02
0201 – Cơ bản về Power Query, một số điểm đáng chú ý khi sử dụng Power Query
0202 – Cơ bản về giao diện Power Query
0203 – Cơ bản về chất lượng dữ liệu trong Power Query
0204 – Giới thiệu về Formula Bar, Applied Steps, M-Code
0205 – Thay đổi vị trí load dữ liệu, các lưu ý khi thực hiện việc load dữ liệu
0206 – Làm mới dữ liệu trong Power Query và những lưu ý
0207 – Ví dụ về merge query, lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau
Chương 03
0301 – PQ – Import dữ liệu từ Workbook có dữ liệu định dạng table
0302 – PQ – Import dữ liệu từ Workbook có dữ liệu được đặt tên – Named Range
0303 – PQ – Import dữ liệu từ file CSV
0304 – PQ – Import dữ liệu từ file Text
0305 – PQ – Import dữ liệu từ nguồn JSON
0306 – PQ – Import dữ liệu từ nguồn XML
0307 – Xử lý khi đường dẫn tới file dữ liệu nguồn bị thay đổi
0308 – Cài đặt SQL Server
0309 – Restore database backup vào SQL Server
0310 – Load dữ liệu từ nguồn dữ liệu SQL Server
Chương 04
0401 – Text Transformation
0402 – Cách sử dụng Merge Columns và các chú ý
0403 – Nối dữ liệu từ nhiều dòng thành một dòng ngăn cách bởi Delimiter
0404 – Tách dữ liệu từ một dòng được ngăn cách bởi Delimiter ra nhiều dòng
Chương 06
0610 – Sử dụng tham số thêm cho Query
0620 – Gộp append nhiều bảng dữ liệu từ nhiều files
0630 – Sửa dữ liệu bị lưu dưới dạng không phù hợp
0640 – Split Columns
0641 – Tách cột dữ liệu bị gộp thành nhiều dòng
0641 – Xử lý dữ liệu địa chỉ phức tạp
0642 – Tổng hợp dữ liệu, xây dựng bảng dữ liệu tổng hợp
0650 – Dạy Power Query cách tự viết công thức để xử lý dữ liệu
0651 – Nhóm dữ liệu theo điều kiện
0652 – Sử dụng Conditional Column
0653 – Sử dụng Group By
0654 – Unpivot Table Basic
0655 – Unpivot Table cần lưu ý
0656 – Pivot Column trong Power Query
0657 – Tách dữ liệu trong cột thành nhiểu dòng
Chương 07
0701 – Date transformation cơ bản
0702 – Tạo ngày tháng trong Power Query
0703 – Tính toán giờ làm, giờ công
0704 – Xử lý dữ liệu ngày tháng bị lỗi khi import vào power query
Chương 08
0801 – Chuẩn bị dữ liệu, tạo ra dữ liệu mẫu để thực hành
0802 – Giới thiệu về Custom Columns và M Code
0803 – Cách ghép các steps trong Power Query thành 1 step
0804 – Nhận biết lỗi trong M function, cách tra cứu và sửa lỗi
0805 – Sửa lỗi hàm M function trong Power Query
0806 – Tình huống thực tế, ai gánh team bán hàng
0807 – Cách tạo ra điều kiện lọc động với Power Query
0808 – Bài tập tình huống tạo danh sách khen thưởng nhân viên sales
Chương 09
0901 – Giới thiệu cách lấy dữ liệu từ Web về Excel cơ bản
0902 – Tạo custom function với M Code để lấy dữ liệu từ Web linh hoạt hơn
0903 – Cách gọi hàm truy cập dữ liệu Web với tham số trên bảng tính Excel
0904 – Lấy dữ liệu từ Web sử dụng Parameter List trong bảng
0905 – Load dữ liệu từ connection file Power Query
0906 – Luyện tập load dữ liệu từ Web, lấy dữ liệu IATA Code từ Wikipedia
0907 – Một lời giải cho vấn đề truy cập dữ liệu IATA từ Wikipedia
0908 – Lấy dữ liệu từ OData feed
0909 – Lấy dữ liệu từ Google Sheets về Excel
0910 – Bài tập lấy dữ liệu tài chính từ Web
0911 – Giải bài tập lấy dữ liệu từ trang Web
0912 – Bài tập tải dữ liệu chứng khoán từ API
Chương 10
1001 – Pivot dữ liệu từ nhiều worksheets trong 1 workbook
1002 – Pivot dữ liệu từ nhiều workbooks
1003 – Pivot dữ liệu từ nhiều workbooks
1004 – Việc thay đổi thư mục và cập nhật dữ liệu tự động trong Power Query
1005 – Load dữ liệu từ Worksheet nâng cao
1006 – Tổng hợp dữ liệu từ nhiều File trong thư mục, mỗi file có nhiều sheets
Chương 11
1101 – Merge query trong Power Query, các loại join, left outer join
1102 – Merge query, right outer join
1103- Merge query, full outer join
1104- Merge query, inner join
1105- Merge query, Left anti, right anti

[/chitiet]
Khóa Học Trọn bộ Power Query nền tảng cho công việc báo cáo dữ liệu
Khóa Học Trọn bộ Power Query nền tảng cho công việc báo cáo dữ liệu 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn