[masp]khoa_hoc_laptrinhblockchain[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Lập trình Solidity Ethereum Blockchain Của 200lab.io
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa học Lập trình Solidity Ethereum Blockchain Của 200lab.io.
Blockchain hiện là một trong những trending công nghệ hàng đầu. Với sự bùng nổ từ các sản phẩm tài chính (DeFi), Game (Play-to-Earn) hay GameFi đã khiến một lượng không nhỏ các nhà tạo lập, developer, nhà đầu tư quan tâm tham gia vào thị trường này.
Nhưng nếu bạn chỉ là một lập trình viên hay kỹ sư, thậm chí chỉ là một người bình thường mới tìm hiểu thì liệu bạn có thể dễ dàng:
Biết rõ bản chất thực sự của dự án Blockchain.
Blockchain Developer là vị trí siêu hấp dẫn nhà tuyển dụng nhưng lại không biết học như thế nào?
Khóa học được thiết lập nhằm giúp bạn hiểu rõ về ngôn ngữ lập trình Solidity – ngôn ngữ phổ biến dùng để viết Smart Contract từ cơ bản đến nâng cao thông qua các ví dụ và project thực tế. Ngoài ra, bạn sẽ được thực hành với các Framework nổi tiếng khi lập trình Blockchain: Truffle, OpenZeppelin. Nội dung gồm:
Ngôn ngữ Solidity từ cơ bản đến nâng cao
Giao tiếp với Smart Contract thông qua thư viện Web3.js.
Lập trình Token (ERC-20) để thực hiện chức năng mua bán Token.
Tìm hiểu & thực hành chuyên sâu Truffle – Framework không thể thiếu khi lập trình Blockchain.
Khóa học sẽ giúp bạn
Blockchain 101: Smart Contract, DeFi, Tokenomic,...
Mọi thứ cần biết về MetaMask & Smart Contract.
Các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ Solidity dành cho người mới.
Các kiến thức nâng cao của ngôn ngữ Solidity.
Lập trình Token (ERC-20) để thực hiện chức năng mua bán Token.
Tìm hiểu & thực hành chuyên sâu Truffle - framework quan trọng phải biết khi lập trình Blockchain.
Sử dụng Truffle & thực hiện deploy các Smart Contract.
Giao tiếp với smart contract thông qua thư viện Web3.js.
Thực hiện các Unit Test để kiểm thử contract.
Các rủi ro nguy hiểm có thể xảy ra cho hệ thống có blockchain.

Ai nên tham gia khóa học
Các bạn đã biết lập trình bất kể frontend hay backend, mobile app.
Đam mê công nghệ Blockchain, các sản phẩm sử dụng Blockchain (Token & NFT).
Các nhà đầu tư, nhà tạo lập muốn tìm hiểu sâu hơn về lập trình blockchain.
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học

Chương 0: Các khái niệm cơ bản trong Blockchain (Bonus)

Giới thiệu blockchain là gì? 03:36

Cơ bản về Proof of Work (POW) 02:43

Wallet trong blockchain 01:33

Mnemonic là gì? 02:57

Ethereum và Smart Contract 02:43

Phân biệt Token và Coin 02:04

Decentralized Application (DApp) và Web3 02:31

Các vấn đề của DApp 01:46

DeFi: Giới thiệu và các ứng dụng của nó 03:45

Ứng dụng DeFi cung cấp thanh khoản cho app có token 03:40

Cách tính tỉ giá của sàn DEX 03:18

DeFi ảnh hưởng tới cuộc chơi như thế nào 01:46

NFT thực sự là gì 03:50

NFT liệu có thể dùng thay thế cho mọi tài sản? 02:13

Hiểu về GameFi 02:55

Hiểu về Tokenomic (quan trọng) 06:17

Token sale: Seed, Private và Public Sal 04:40

Chương 1: Tìm hiểu, cài đặt & sử dụng MetaMask

Tìm hiểu MetaMask 06:38

Cài đặt MetaMask 04:15

Thực hiện Transaction đầu tiên với MetaMask 17:16

Chương 2: Lập trình Smart Contract với ngôn ngữ Solidity

Hiểu về Smart Contract 07:51

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Solidity 04:22

Giới thiệu Remix IDE & viết Smart Contract đầu tiên 08:39

Deploy Smart Contract với Web3 04:02

Deploy Smart Contract sử dụng Ganache 03:53

Giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản trong Solidity 06:17

Integer Example 03:57

Boolean Example 03:10

Address Example 03:41

String Example 03:41

Integer Wraping Around (in new version of Solidity) 06:16

Addresses & Global Msg Object 05:42

Demo payable function 07:54

Tìm hiểu Complex Variables trong Solidity 06:08

Demo Simple Mapping 06:02

Demo Mapping by Example 08:30

Demo Mapping + Struct 05:52

Error & Exception trong Solidity 03:38

Demo Error & Exception 06:53

Function: Visibility, Constructor, Fallback 05:22

Demo Function: Visibility, Constructor, Fallback 07:21

Demo Inheritance Modifier Example [P1]  11:05

Demo Inheritance Modifier Example [P2] 06:20

Inheritance & Modifier 03:41

Demo Events & Return Variables 07:05

Events & Return Variables 03:29

Demo ABI & Debugging 04:28

ABI & Debugging  04:21

Library 07:54

Demo Library  09:51

Tìm hiểu về Delegatecall function 06:34

Delegatecall function Example 09:47

Tìm hiểu về Call function Example 02:29

Chương 3: Fund Wallet (Project 1)

Giới thiệu project 02:34

Khởi tạo Smart Contract & ôn tập Kế thừa (Inheritance) 09:04

Sử dụng thư viện OpenZeppelin để thực hiện lại chức năng onlyOwner 05:57

Thực hiện logic của Allowance 09:58

Add Event & Refactor Contract  08:03

Thêm thư viện SafeMath để hoàn thiện logic  04:05

Loại bỏ chức năng renounceOwnership trong Contract  03:04


Chương 4: Tìm hiểu Web3.js thông qua cách tương tác với Smart Contract, Browser

Tìm hiểu Web3.js 04:19

Cài đặt NodeJS 01:27

Cài đặt VS Code & các extention hữu ích 01:32

Sử dụng Web3.js để tương tác với Ganache 14:07

Sử dụng Web3.js để tương tác với Smart Contract 06:17

Sử dụng Web3.js để tương tác với Smart Contract trên Browser 04:54


Chương 5: Tìm hiểu & sử dụng Truffle framework

Giới thiệu Truffle framework 02:11

Install Truffle (Fix lỗi không thể cài đặt trên MacOS) 07:56

Giới thiệu & cài đặt Truffle React Box 04:49

Tìm hiểu cấu trúc source & compile Smart Contract 06:15

Run React web để tương tác với Smart Contract 10:22

Tìm hiểu cách viết Test trong Truffle 08:13


Chương 6: Thực hiện mua bán Token ERC-20 (Project 2)

Giới thiệu project 02:15

Set up project & install OpenZeppelin 02:07

Khởi tạo Token ERC-20 từ thư viện OpenZeppelin 02:23

Thực hiện deploy contract ERC-20 03:40

Set up & thực hiện Unit Test đầu tiên 10:17

Thực hiện thêm một vài test case cho contract MyToken 05:49

Thực hiện contract MyTokenSale 08:13

Deploy contract MyTokenSale 09:17

Sử dụng hook function để fix Unit test 04:01

Thiết lập Environment cho ứng dụng 04:27

Thực hiện Unit Test cho contract MyTokenSale 05:25

Thực hiện thêm một vài test case cho contract MyTokenSale 07:28

Thực hiện chức năng whitelist khi mua Token 08:24

Test lại contract MyTokenSale sau khi apply KYC 03:18

Tương tác giữa React web & Contract 05:48

Demo chức năng Whitelisting trên website 14:55

Demo chức năng mua Token 07:20

Display Token lên MetaMask  01:31

Hiểu về Decimals trong ERC-20  03:53

Fix lại các logic trong project  10:56

Deploy contract to BSC Testnet  13:28

[/chitiet]
Share Khóa học Lập trình Solidity Ethereum Blockchain Của 200lab.io
Share Khóa học Lập trình Solidity Ethereum Blockchain Của 200lab.io

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn