công-nghệ-thông-tin

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Viết ứng dụng bán hàng với Java Springboot/API và Angular của Nguyễn Đức Hoàng Thực chiến xây dựng ứng dụng bán hàng với Java Springboot API và Angular
tạo một ứng dụng web thực tế hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, bao gồm cả phía back-end và front-end.
Lợi ích khi tham gia khóa học
Bạn sẽ học cách sử dụng Angular để tạo giao diện người dùng cho ứng dụng bán hàng của mình, kết hợp với API đã xây dựng để hiển thị thông tin sản phẩm và quản lý đơn hàng.
Bạn sẽ học cách sử dụng Java Springboot để xây dựng một RESTful API, cung cấp các tính năng cần thiết cho ứng dụng bán hàng như đăng nhập, đăng ký người dùng, quản lý sản phẩm và đơn hàng.Hiểu rõ về các công nghệ an toàn liên quan đến việc xây dựng RESTful API như JWT, Spring Security và OAuth 2.0, phương pháp để tích hợp vào các dự án thực tế
Thành thạo sử dụng Angular để tạo giao diện người dùng cho ứng dụng web, kết hợp với RESTful API đã xây dựng để hiển thị thông tin sản phẩm và quản lý đơn hàng
có kiến thức và kỹ năng để xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh với Java Springboot API và Angular, đáp ứng được các yêu cầu của một ứng dụng bán hàng thực tế.

Nội dung khóa học
Khóa Học Viết ứng dụng bán hàng với Java Springboot/API và Angular bao gồm 10 phần  với 80 bài giảng trong 23 giờ 56 phút.
Tạo ứng dụng angular và viết giao diện phia client
Thiết kế cơ sở dữ liệu Mysql cho ứng dựng shopapp
Xây dựng ứng dụng java spring backend phần 1
Xây dựng ứng dụng java spring backend phần 2
Xây dựng ứng dụng java spring backend phần 3
Spring security quản lý đăng nhập với jwttoken
Ghép API từ angular sang java spring boot backend phần 1
Ghép API từ angular sang java spring boot backend phần 2
Cập nhật các tính năng từ frontend đến backend phần 1 
Cập nhật các tính năng từ frontend đến backend phần 2

[/chitiet]
Khóa Học Viết ứng dụng bán hàng với Java Springboot/API và Angular
Khóa Học Viết ứng dụng bán hàng với Java Springboot/API và Angular

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học IT Business Analyst Foundation Của FPT Software Academy trang bị đầy đủ các kỹ năng và kiến thức cần có để bắt đầu công việc phân tích nghiệp vụ phần mềm (BA) trong dự án cũng như trong doanh nghiệp.
Khóa học BA tại FPT đào tạo từ cơ bản đến nâng cao các kiến thức cần thiết để có thể trở thành BA chuyên nghiệp, hiểu quy trình và các bước thực hiện phân tích nghiệp vụ cho các dự án phần mềm bao gồm Lộ trình học Business Analyst, Tài liệu học Business Analyst  Học Business Analyst ở FPT giúp có nền tảng tốt để học, tích lũy kinh nghiệm thực tế và luyện thi các chứng chỉ quốc tế dành cho BA của IIBA (ECBA/CCBA/CBAP).
Khóa học sẽ giúp bạn
- Học Business Analyst  được thiết kế thiết thực, tích lũy từ kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ của các dự án phần mềm thực tế tại FPT Software
- Được trang bị đầy đủ các kỹ năng và kiến thưc cần có để bắt đầu công việc phân tích nghiệp vụ phần mềm (BA) trong dự án cũng như trong doanh nghiệp.
- Định hướng nghề nghiệp mốt cách  đầy đủ và toàn diện về vai trò, vị trí của một chuyên viên phân tích nghiệp vụ BA chuyên nghiệp.
- Cung cấp kiến thức nền tảng và cơ bản về IT: hệ thống công nghệ thông tin, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu…đủ để phục vụ trực tiếp cho nhu cầu công việc của BA trong dự án.
- Đào tạo thực chiến với chuyên gia FPT Software với thời lượng thực hành Lab/Assignment/Mock Project , chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu tích luỹ trong nhiều năm làm việc với khách hàng trong nước và nước ngoài
Trang bị và nâng cao các kỹ năng mềm cần thiết cho nghề BA.
- Progress Tracking & Report: Trợ lý lớp học/mentor luôn đồng hành cùng học viên, hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật, quản lý tiến độ, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, giúp học viên có trải nghiệp đào tạo hiệu quả nhất.
- có nền tảng tốt để học, tích lũy kinh nghiệm thực tế và luyện thi các chứng chỉ quốc tế dành cho BA của IIBA (ECBA/CCBA/CBAP).
- Được đào tạo và phát triển các kỹ năng mềm như: Kĩ năng trình bày (Presentation skill), kĩ năng viết mail (Email Writing), kĩ năng tạo CV (CV Writing), Kĩ năng trả lời phỏng vấn (Interview skill), Làm việc nhóm (Teamwork) và báo cáo công việc (Report).
Nội dung khóa học

Giới thiệu về hệ thống công nghệ thông tin
 Tổng quan về ngành Công nghệ thông tin
 Khái niệm cơ bản về phần cứng, phần mềm, các loại phần mềm
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình
 Nguyên lý hoạt động của ngôn ngữ lập trình
 Kiến trúc cơ bản của một phần mềm thông dụng
 Thực hành viết một phần mềm đơn giản
Cơ sở dữ liệu SQL
 Cách hoạt động của quản lý dữ liệu, hệ thống quản lý dữ liệu
 Tổ chức cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database)
 Mô hình quan hệ thực thể (ERD)
 Liên hệ ràng buộc dữ liệu (relationship)
Kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm
 Hoạt động phân tích nghiệp vụ trong quy trình tổng thể
 Vai trò, hoạt động và quy trình phân tích nghiệp vụ trong mội trường IT
Kiến thức và công cụ cho quá trình Khám phá yêu cầu (Requirement elicitation)
 Lí thuyết
 Thực hành các hoạt động Elicitation thông dụng
Kiến thức và công cụ cho hoạt động phân tích và mô hình hóa yêu cầu
 Hiểu cách ứng dụng các loại mô hình khác nhau cho bài toán cụ thể
Kiến thức về các loại tài liệu yêu cầu nghiệp vụ
 Phân tích tài liệu
 Viết tài liệu phù hợp cho tình huống cụ thể
Kiến thức cơ bản về giao diện và trải nghiệm người dùng
 Nguyên lý giao diện cơ bản
 Thực hành các bài toán cụ thể
[/chitiet]
Khóa Học IT Business Analyst Foundation Của FPT Software Academy
Khóa Học IT Business Analyst Foundation Của FPT Software Academy

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học NextJS 14-ReactJS-Typescript Thực Chiến 2024 PRO Của Khánh Nguyễn hướng dẫn lập  từ cơ bản đến thực chiến cho ngườii mới bắt đầu 2024 PRO phát triển web sử dụng các công nghệ frontend tiên tiến như: TypeScript, ReactJS 18, Next.js 14, Material UI, Redux Toolkit, Next Auth, Yup, CI-CD, tối ưu SEO, Redux thunks, SocketIo, React Query, Firebase, Storybook, Jest ...
Lợi ích khi tham gia khóa học
Nắm vững các kiến thức của ReactJS, NextJS 14 - NextAuth 
Thành thạo sử dụng Redux (Redux thunk, Redux toolkit) , thư viện Material UI để xây dựng giao diện nhanh hơn 
Biết cách tối ưu code và tăng performance phân quyền cho hệ thống trong thực tế 
Xây dựng dự án chất lượng dự với CI-CD như khi đi làm
Phân tích dự án, học cách tìm ra vấn đề và biết cách research để giải quyết vấn đề
Tối ưu hóa hiệu suất của các ứng dụng web được xây dựng với NextJS, ReactJS và Typescript
Server-side Rendering (SSR),Static Site Generation (SSG) trong NextJS 14
Routing trong NextJS 14
Biết cách xử lý phân quyền trong thực tế với JWT trong Nextjs
Thành thạo App Router và Page Router trong NextJS 14
Rest API với NextJS + MongoDB
Xây dung dự án website bán hàng xịn xò

Nội dung khóa học
Khóa Học NextJS 14-ReactJS-Typescript thực chiến 2024 PRO Của Khánh Nguyễn với 25 phần, bao gồm 271 video học trong 107 giờ 28 phút.
Giới thiệu dự án
Những kiến thức javascript cần thiết cho khóa học
TÌm hiểu reactjs
Tìm hiểu typescript
Tìm hiểu về nextjs 14 app router
Thực chiến xây dựng trang blog với nextjs 14 trong app router
Setup dự án
Login logout, phân quyền trong nextjs 14, dark mode với MUI đa ngôn ngữ 
Xây dựng phần bố cực cho quản trị hệ thống
Nhóm vai trò, xử lý phân quyền cho user

[/chitiet]
NextJS 14-ReactJS-Typescript Thực Chiến 2024 PRO Của Khánh Nguyễn
NextJS 14-ReactJS-Typescript Thực Chiến 2024 PRO Của Khánh Nguyễn

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Kỹ Thuật Debugs Với Lập Trình FullStack Website Của Hoidanit Hướng dẫn thành thạo Kỹ Thuật Debugs Xóa Tan Nỗi Sợ Hãi Khi Code  React/Node.JS và  nâng cao khả năng 'tự bơi' và thành thạo kĩ năng trong môi trường làm việc.
Lợi ích khi tham gia khóa học
Phân Biệt & Hiểu Rõ Các Loại Bugs 
Thực Hành Các Biện Pháp Xử Lí Lỗi và làm các bài tập
Làm Chủ Các Công Cụ  Debugs
Xây Dựng Ý Thức Chủ Động & Tư Duy Khi Cần Debugs

Nội dung khóa học
Khóa Học Kỹ Thuật Debugs Với Lập Trình FullStack Website Của Hoidanit 10 phần với 45 bài giảng , tổng thời lượng 3 giờ 44 phút .
Chapter 0 GIới thiệu
Chapter 1 Tư duy khi gặp bug
Chapter 2.1 Frontend javascript công cụ fix bug
Chapter 2.2 Frontend javascript thực hành debug
Chapter 3.1 Backend javascript công cụ fix bugs
Chapter 3.2 Backend javascript  Debug framework nest.js
Chapter 4 Debug framework nest.js
Chapter 5 Debug kiểm tra api 
Chapter 6 Hiểu về thư viện sử dụng trong ứng dụng node.
Summary

[/chitiet]
Khóa Học Kỹ Thuật Debugs Với Lập Trình FullStack Website Của Hoidanit
Khóa Học Kỹ Thuật Debugs Với Lập Trình FullStack Website Của Hoidanit

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Viết Tool MMO Cùng Trường Phạm DogeTool giúp bạn trở thành coder chuyên sử dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình như c#, học bắn request, get api, học selelium chrome để tạo ra các tool, phần mềm Tool MMO, Viết tool kiếm tiền, Tool MMO kiếm tiền, Viết tool bằng AutoIT, Học code tool ứng dụng vào marketing, bán hàng, công nghệ thông tin ngay cả khi bạn chưa biết gì, chưa biết code.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Khóa học hướng dẫn viết hàng trăm tool cho người chưa biết gì về code, hay đã biết

Xây dựng các Tool MMO,Viết tool bằng AutoIT, Học code tool

Tự động upload lên các trang Ecom, facebook, YT, Reel

Tự động viết tool tương tác Tw X, facebook , YT, Insta, Zalo

Viết tool cho Affiliate marketing, chạy Airdrop tự động,…

Sử dụng content ChatGPT đăng bài hàng loạt, đăng bài theo lịch, tự động bình luận, chia sẻ lên các hội nhóm,…

Cào dữ liệu trang web bất kỳ (cả API lẫn Non-API).

Nội dung khóa học

 Khóa Học Viết Tool MMO Cùng Trường Phạm DogeTool với 12 Buổi học online hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao học code bằng c#, học bắn request, get api, học selelium chrome, và cuối sẽ code tool qua các ứng dụng thực tế.

[/chitiet]
Share Khóa Học Viết Tool MMO Cùng Trường Phạm DogeTool
Share Khóa Học Viết Tool MMO Cùng Trường Phạm DogeTool

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Lập Trình Python Excel Tự Động Hóa Dunglailaptrinh hướng dẫn tập chung đi qua những kiến thức cơ bản vừa đủ ở nhiều phần khác nhau giúp bạn tự tạo ra những đoạn code để xử lý dữ liệu và có thể tự động hóa một số công việc hàng ngày với máy tính.
Lập trình Python trong Excel Dunglailaptrinh  đã được thiết kế để phù hợp với bạn Python Excel cho người đi làm nếu bạn là người đi làm có ít thời gian hoặc là dân trái ngành, bạn không muốn tìm hiểu quá sâu về Python nhưng vẫn muốn có kiến thức Python  Xử lý dữ liệu Excel bằng Python, Tự động hóa công việc bằng Python, Đọc file Excel trong Python, để phục vụ công việc hàng ngày, Tích hợp Python vào Excel.
Khóa học sẽ giúp bạn
Hiểu cách dùng python và các kiến thức cơ bản một cách khái quát
Hiểu cách xử lý dữ liệu Excel dạng bảng bằng python
Cách tự động hóa một số công việc trên máy tính theo quy luật có sẵn
Cách nhìn vào dữ liệu và vẽ được biểu đồ tương ứng bằng python
Hiểu cách ngôn ngữ lập trình có thể xử lý công việc lặp đi lặp lại như nào, từ đó giúp bạn áp dụng vào công việc hiện tại của bạn khi cần thiết

Nội dung khóa học
1 Nền tảng python cơ bản cô đọng và ngắn gọn
2️⃣ Làm việc với file CSV
3️⃣ Làm việc với dữ liệu học sinh. Luyện tập 4 thao tác nền tảng trong xử lý dữ liệu.
4️⃣ Tự động tạo thư mục và file
5️⃣ Tự động tạo ảnh theo yêu cầu và từ file excel
6️⃣ Tự động tạo file word theo yêu cầu và từ file excel
7️⃣ Vẽ biểu đồ và phân tích
8️⃣ Cách sử dụng Google Collab, Jupyter Notebook để xử lý dữ liệu 

[/chitiet]
Share Khóa Học Lập Trình Python Excel Tự Động Hóa Dunglailaptrinh
Share Khóa Học Lập Trình Python Excel Tự Động Hóa Dunglailaptrinh 

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Khóa Học React Pro TypeScript Thực Hành Dự Án Portfolio Của Hoidanit  Những Kiến Thức Sinh Tồn Cho Fresher React Tìm Việc
Khóa học hoidanit Giúp bạn 
THỰC HÀNH Kiến Thức React với TypeScript
Tự tin LÀM CHỦ, NẮM VỮNG những KIẾN THỨC cơ bản, cốt lõi nhất của REACT
Có được TƯ DUY lập trình với React, biết cách "SEARCH Google" khi gặp lỗi
Xây dựng và triển khai Dự án Portfolio làm đẹp CV xin việc

Nội dung khóa học
Khóa Học React Pro TypeScript Thực Hành Dự Án Portfolio Của Hoidanit  bao gồm 5 chương,  52 bài giảng, 8h giờ tổng thời lượng
#1. Why Coding (Frontend) with Typescript
#2. Setup Environment
#3.1 CRA (Create-React-App) is dead ?
#3.2 Setup React với Typescript
#4. Giải Thích Cấu Trúc dự án với Typescript (Vite)
#5. Ôn tập kiến thức React với Javascript
#6. Tài liệu sử dụng React với Typescript
#7. Component
#8. Ôn tập Typescript Type
#9. Hiểu về State với TypeScript Generic
#10.1 Bài tập Khai Báo State đơn giản với Typescript
#10.2 Hướng Dẫn Làm Bài Tập Khai Báo State
#11. Khai Báo State với Object
#12. Types or Interfaces ?
#13. Props
#14. Default props
#15. Bài tập sử dụng với props
#16. Xử lý Event với Form
#17. Hoàn Thiện Form Add User
#18. Sử dụng Class Components
#19. Tổng kết các kiến thức đã học
#20. Phân tích dự án HTML
#21. Chạy dự án với React
#22. Chia layout Portfolio
#23. Hoàn thiện homeCV component
#24. Setup SCSS
#25. Setup Path Alias
#26. Tạo base component Leftpart
#27. Tạo base component About
#28. Bài tập hoàn thiện component About
#29. Tạo base component Skills
#30. Bài tập hoàn thiện component Skills
#31. Tạo base component Project
#32.1 Bài tập hoàn thiện component Projects (Part 1)
#32.2 Bài tập hoàn thiện component Projects (Part 2)
#33. Component Contact me
#34. Float button scroll to top
#35. Show/Hide left part
#36. Remove Animation with Jquery (Part 1)
#37. Remove Animation with Jquery (Part 2)
#38. Active leftside bar
#39. Add Slugs
#40. Review Giao Diện Mobile
#41. Chế Độ Build Production
#42. Triển Khai Dự Án với Github Page
#43. Mua Tên Miền
#44. Mapping tên miền tới Github page
#45. Học Gì Tiếp Đây

[/chitiet]
Khóa Học React Pro TypeScript Thực Hành Dự Án Portfolio Của Hoidanit
Khóa Học React Pro TypeScript Thực Hành Dự Án Portfolio Của Hoidanit 

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học React Pro Max với Next.js Làm Chủ Toàn Diện React.JS Mới Nhất Hoidanit Hướng dẫn rèn luyện và thực hành  React Client/Server với Vite và Framework Next.JS (Typescript) để đáp ứng trong công việc. 
Khóa Học sẽ giúp bạn 

Làm Chủ React Toàn Diện Với Typescript

Xây dựng giao diện Admin React với Antd Design/Vite

Hiểu rõ cơ chế render React ở Client và Server

Rèn luyện tư duy phân tích, tích hợp thư viện javascript với React

Nắm vững kiến thức cốt lõi của NextJS và React

Thực hành NextJS kết hợp với MUI

Build và Upgrade version Nextjs 14

Sử dụng Server Actions với Next.js 14

Nội dung khóa học
Chapter 0: Giới thiệu
Chapter 1: Setup Environment
Chapter 2: Ôn tập Javascript
Chapter 3: React Basic
Chapter 4: React Hook
Chapter 5: Setup Dự Án Backend
Chapter 6: Routing với React (Client Side)
Chapter 7: Hướng dẫn sử dụng Chrome Dev Tool (Bổ Trợ)
Chapter 8: Module Users
Chapter 9: Tối ưu hóa hiệu năng Form React
Chapter 10: React Hiện Đại với Next.JS
Chapter 11: Next Routing
Chapter 12: Module HomePage
Chapter 13: Module Wavesurfer
Chapter 14: Module Auth
Chapter 15: Module Tracks
Chapter 16: Module Likes, Comments
Chapter 17: Module SEO (Search Engine Optimization)
Chapter 18: Advance – Tối ưu dự án Next.JS
Chapter 19: Module Playlists
Chapter 20: What’s next ?
Chapter 21: Update Next.js 14 với Antd (NEW)
Chapter 22: Server Actions (NEW)
Chapter 23: Thực Hành Mutate Data với Server Actions (NEW

[/chitiet]
Khóa Học React Pro Max với Next.js Làm Chủ Toàn Diện React.JS Mới Nhất Hoidanit
Khóa Học React Pro Max với Next.js Làm Chủ Toàn Diện React.JS Mới Nhất Hoidanit

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học React State Manager Redux Toolkit, React Query, Redux Saga Của Hoidanit hướng dẫn làm chủ hoàn toàn React's State cho người mới bắt đầu, muốn tìm hiểu và học , ứng dụng React một cách hiệu quả. 
Khóa học của Hoidanit sẽ giúp bạn
Học & Hiểu Tư Duy Đứng Sau Việc Quản Lý State của Ứng dụng React
Thành Thạo Redux Thuần, cũng như Redux Toolkit
Hướng  Dùng Redux Thunk, Redux Saga Middleware
Quản lý Server State với React Query

Nội dung khóa học
Khóa Học React State Manager Redux Toolkit, React Query, Redux Saga Của Hoidanit gồm 11 chương ,  91 bài giảng ,  13 giờ.
Chapter 0 : Giới thiệu
Chapter 1 : Setup environment
Chapter  2  :  Redux overview
Chapter 3 :  Redux setup
Chapter 4  :  Redux concepts 
Chapter 5 : Redux practises
Chapter  6 : React query
Chapter  7 :  Redux/react query với nextjs
Chapter  8 :  Redux saga
Chapter  9 : Saga Flows 
Chapter 10 :  Tổng kết các kiến thức đã học  

[/chitiet]
Khóa Học React State Manager Redux Toolkit, React Query, Redux Saga Của Hoidanit
Khóa Học React State Manager Redux Toolkit, React Query, Redux Saga Của Hoidanit

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Combo Khóa Học Data Analytics Mindx gồm 4 khóa học phân tích dữ liệu giúp bạn Nắm vững kiến thức nền tảng và trọng tâm về phân tích dữ liệu, tạo cơ sở để bạn phát triển career path bền vững trong tương lai

NỘI DUNG KHÓA HỌC
LEVEL 1: DATA FOR EVERYONE
Buổi 1: Orientation Day
Khai giảng khóa học, giới thiệu về mục tiêu, yêu cầu, cơ hội việc làm sau cả lộ trình.
Tổng quan về dữ liệu và ngành khoa học dữ liệu.
Buổi 2 – 3: SQL
Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database) và structure của nó (table, column, row, primary key, foreign key, data types).
Giới thiệu về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), Operational database vs. Analytical database.
Giới thiệu về MySQL, Dbeaver,…
Học các câu lệnh SQL căn bản.
Buổi 4 – 5: SQL
Giới thiệu về các hàm xử lý dữ liệu: hàm xử lý chuỗi, thời gian, hàm chuyển đổi,…
Học về JOIN trong SQL: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN,…
Import dữ liệu từ file csv, Excel vào MySQL,..
Buổi 6 – 7:
Review các kiến thức của các buổi trước + demo – Thực hành JOIN + CTE.
Ôn tập kiến thức về CASE Statement – Đánh số dòng.
Buổi 8 – 9 – 10: Power BI
Giới thiệu tổng quan về Power BI, Power BI Desktop, chu trình dựng báo cáo, các loại bảng và biểu đồ trong Power BI.
Học về Data Modeling với Power BI và tạo relationship giữa các bảng.
Giới thiệu về DAX và các nhóm DAX phổ biến.
Power BI report view.
Buổi 11 – 12 – 13 – 14: Python
Giới thiệu về Python & các quy tắc lưu ý khi sử dụng Python.
Học các lệnh cơ bản của Python: Pandas, thao tác file, connect database, data cleaning,…
Thực hành & chữa bài tập về nhà.
LEVEL 2: BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST
Buổi 1 – 2: Orientation Day
Review các loại hình & giới thiệu quy trình phân tích dữ liệu.
Giới thiệu chuyên sâu về Power BI, các chức năng, giao diện và ứng dụng Power BI vào phân tích dữ liệu.
Tổng quan analytical technique (descriptive + diagnostic)
Buổi 3 – 4: Các kỹ thuật tìm kiếm insight từ dữ liệu
Buổi 5: Data Ingestion & Data Model
Buổi 6 – 7: Data Model Practice with SQL & PowerBI
Buổi 8: Edit Query with Power BI for advanced transform
Buổi 9: Demo và sửa project giữa kỳ
Buổi 10 – 11: DAX
Giới thiệu về DAX, measures & cách sử dụng DAX để tạo ra các measures.
Review DAX, giới thiệu tính năng python for visualize.
Buổi 12: Python for visualize & giới thiệu về final project
Buổi 13 – 14 – 15: Update tiến độ Project – Q&A
Q&A: Get Data & Data Wrangling.
Q&A: Data Processing & Transforming.
Q&A: Data Visualizing.
Buổi 16: Project Presentation – Đánh giá từ doanh nghiệp.
LEVEL 3: DATA ANALYST
Buổi 1: Orientation Day
Giới thiệu về mục tiêu, yêu cầu, cơ hội việc làm sau cả lộ trình
Giới thiệu về Machine learning và Predictive Analytics, các tools, các bước trong một task Machine Learning, cách làm một project.
Buổi 2 – 3: Basic Mathematics in Data Analytics
Buổi 4: Tabular Data Transforming & Vector Output
Buổi 5: Basic Preprocessing Techniques
Buổi 6: Basic Data Mining Methods
Buổi 7 – 8: Thi giữa kỳ
Buổi 9: Thuật toán phân tích dự đoán dữ liệu có giám sát
Buổi 10: Thuật toán phân tích dự đoán dữ liệu không giám sát
Buổi 11: Thuật toán phân tích dữ liệu thời gian
Buổi 12: Reduce Dimension , Feature Engineering & Feature Selection, String Manipulation
Buổi 13 – 14 – 15: Update tiến độ Project – Q&A
Q&A: Get Data & Data Wrangling.
Q&A: Data Processing & Transforming.
Q&A: Data Visualizing.
Buổi 16: Project Presentation – Đánh giá từ doanh nghiệp.
LEVEL 4: DATA XCAREER KICKSTART
Buổi 1: Orientation Day
Khai giảng khóa học, giới thiệu về mục tiêu, yêu cầu, cơ hội việc làm sau cả lộ trình
Buổi 2 – 3 – 4: SQL best practice
Buổi 5 – 6 – 7: BI
Review một số key points trong phân tích và quản trị chất lượng dữ liệu.
Hướng dẫn sử dụng chart hợp lý.
Mini case study.
Buổi 8 – 9: Predictive Analytics
Review kiến thức về Predictive Analytics.
Buổi 10 – 11 – 12 – 13 – 14: Làm Project cá nhân xây dựng mô hình phân tích/dự báo để giải bài toán kinh doanh thực tế (real business case study) trong 2 tuần.
Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện case study.
Xử lý dữ liệu và xây mô hình dự báo.
Present kết quả.
Buổi 15: CV Update & Review
Buổi 16: Interview skill training
Luyện kỹ năng phỏng vấn (kỹ năng xử lý tình huống, trả lời những câu hỏi hóc búa, và các kỹ năng khác).

[/chitiet]
Share Combo Data Analytics Trên Mindx
Share Combo Data Analytics Trên Mindx

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn