[masp]khoa_hoc_Code4func[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Golang Flutter Trên Code4func
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Golang Flutter Trên Code4func
Khóa học sẽ giúp bạn
Trong khoá học này chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng Golang và Flutter để triển khai ứng dụng Github Trending (lấy về những repository đang hot trên Github). Đối với Golang chúng ta sẽ dùng Echo Framework để viết API, còn đối với Flutter được sử dụng làm mobile app để kiểm tra thành quả API được viết bởi Golang trước đó.

Ai nên tham gia khóa học
Đã biết lập trình và muốn nâng cao kỹ năng làm hệ thống.
Muốn chuyển qua từ các mảng khác (Mobile/Web).
Có đam mê, yêu thích xây dựng các hệ thống chịu tải cao, dễ bảo trì và mở rộng.
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Giới thiệu khoá học  
Ôn lại kiến thức cơ bản Golang  
Giới thiệu Echo Framework  
Phân tích ứng dụng sẽ triển khai  
Khởi tạo dự án và tổ chức cấu trúc thư mục dự án 
 Làm việc với Router  
Kết nối Postgres Database  
Migrations database  
Lưu log cơ bản trên server  
Phong cách OOP trong Golang 
Viết api cho người dùng đăng ký tài khoản  
Viết api cho người dùng đăng nhâp tài khoản  
Sử dụng Middleware trong Echo Framework  
Tích hợp JWT vào API  Refactor & Validate request  
Viết API lấy thông tin người dùng  
Viết API cập nhật thông tin người dùng  
Viết API lấy về các Trending Repository từ Github  
Viết API tạo và xoá một bookmark với mỗi repository  
Kết hợp Trending API + Bookmark API  
Chạy dự án với Docker  
Làm quen với Makefile  
Deploy dự án lên Google Cloud  Flutter - 
Xây dựng giao diện ứng dụng  Flutter - 
Đăng nhập và đăng ký tài khoản  Flutter - 
Lấy thông tin trending repositories  Flutter - 
Sử dụng bookmark API  Flutter - 
Sử dụng API cập nhật thông tin người dùng  Tích hợp Swagger - 
Tạo Trang Api Document  
Cập nhật cấu trúc project - Cmd Folder 

[/chitiet]
Share Khóa Học Golang Flutter Trên Code4func
Share Khóa Học Golang Flutter Trên Code4func

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn