[masp]khoa_hoc_Code4func[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Ứng dụng bán đồng hồ Backend Golang Flutter App Vue 3 Web Admin Trên Code4func
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Ứng dụng bán đồng hồ Backend Golang Flutter App Vue 3 Web Admin Trên Code4func
Khóa học sẽ giúp bạn
Ứng dụng này mình sẽ cùng anh em triển khai hoàn chỉnh một ứng dụng thực tế mua bán đồng hồ. Rất hi vọng khóa học này sẽ hữu ích cho những anh em mới vào nghề hình dung ra những việc cần thiết khi bắt tay xây dựng phần mềm

Ai nên tham gia khóa học
Đã biết lập trình và muốn nâng cao kỹ năng làm hệ thống.
Muốn chuyển qua từ các mảng khác (Mobile/Web).
Có đam mê, yêu thích xây dựng các hệ thống chịu tải cao, dễ bảo trì và mở rộng.
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Giới thiệu khóa học  
Phân tích ứng dụng 
- Overview những thứ sẽ phải làm cho Backend + App + Web Admin  
Phân tích ứng dụng 
- Liệt kê các Module cần làm  Backend 
- Setup Golang project  Backend | User Module 
- Thiết kế Database  Backend | User Module 
- Kết nối Postgres Database  Backend | User Module 
- Config biến môi trường  Backend | User Module
 - Đăng ký API  Backend | User Module 
- Đăng nhập + Profile API  Backend | User Module 
- Tích hợp JWT + Refactor code  Web | Vue 
- Khởi tạo Project + Setup Trang Home Admin  Web | Vue 
- Đăng nhập vào trang Admin  Web | Vue 
- Hiển thị danh sách người dùng  
Review lại User Module  Backend | Product Module 
- Thiết kế Database  Backend | Product Module 
- Làm gì trong Product Module  Backend | Product Module 
- CRUD API Danh mục  Backend | Product Module 
- CRUD API Sản phẩm 
- P1  Backend | Product Module 
- CRUD API Sản phẩm 
- P2  Backend | Product Module 
- CRUD API Sản phẩm - P3  Web | Vue 
- Quản lý danh mục  Web | Vue 
- Quản lý sản phẩm (Thêm sản phẩm)  Web | Vue 
- Quản lý sản phẩm (Chỉnh sửa sản phẩm)  Web | Vue 
- Quản lý sản phẩm (Fix Bugs Chỉnh sửa sản phẩm) 

[/chitiet]

Share Khóa Học Ứng dụng bán đồng hồ Backend Golang Flutter App Vue 3 Web Admin Trên Code4func
Share Khóa Học Ứng dụng bán đồng hồ Backend Golang Flutter App Vue 3 Web Admin Trên Code4func

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn