[masp]khoa_hoc_Aptech-danang[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Lập Trình Web Với React, Nodejs Mongodb, Expressjs Của Aptech-danang 
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình Web Với React, Nodejs Mongodb, Expressjs Của Aptech-danang
ReactJS là một trong những thư viện được sử dụng phổ biến hiện nay với các ứng dụng đang được sử dụng như: FaceBook, Instagram, Tweeter, Netflix, WhatsApp,…
NodeJS đang là nền tảng được các lập trình viên lựa chọn thay thế cho các nền tảng back-end với PHP, Java,…
Expressjs là một framework được xây dựng trên nền tảng của Nodejs. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ để phát triển web hoặc mobile. Expressjs hỗ trợ các method HTTP và midleware tạo ra API vô cùng mạnh mẽ và dễ sử dụng.
MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở đa nền tảng viết bằng C++. Bản ghi trong MongoDB được lưu trữ dạng một dữ liệu văn bản, là một cấu trúc dữ liệu bao gồm các cặp giá trị và trường tương tự như các đối tượng JSON.
Việc xây dựng các ứng dụng fullstack (tức là frontend + backend) với MERN stack rất phổ biến - trong khóa học này, bạn sẽ học nó từ đầu với ví dụ về một dự án hoàn chỉnh!
MERN là viết tắt của MongoDB, Express.js, React.js và Node.js - khi kết hợp lại, bốn công nghệ này cho phép bạn xây dựng các ứng dụng web tuyệt vời.
Trong những năm gần đây, bốn công nghệ này đã vươn lên trở thành một trong những công nghệ được sử dụng rộng rãi nhất.
Khóa học sẽ giúp bạn
Khóa học sẽ giúp bạn làm chủ những kiến thức MongoDB, Express.js, React.js và Node.js
Khóa học đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế từ A-Z.
Hoàn tất khóa học, bạn sẽ có project hoàn chỉnh thực tế với chủ đề website thương mại điện tử, website tin tức,...
Hoàn tất khóa học, bạn sẽ đủ khả năng ứng tuyển vào các công ty lập trình Web fullstack với MongoDB, Express.js, React.js và Node.js

Ai nên tham gia khóa học
Yêu thích và đam mê với ngành lập trình phần mềm.
Các bạn lập trình viên mong muốn xây dựng các ứng dụng real time (với socket.io).
Các bạn mong muốn lập trình Back-End nền tảng Javascript chuyên sâu với Nodejs.
Các bạn lập trình Mobile (iOS, Android): Mong muốn tự xây dựng các API (Back-End).
Các bạn mong muốn tìm việc làm Lập trình Back-End tại các công ty.
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Phần 1: Cài Đặt Môi Trường Học
Cài đặt Visual Studio Code & Extensions
Cài đặt Git-SCM & Bash (Làm việc với Source Control, Version Control)
Hướng dẫn viết lệnh Command Line trên Windows, MacOS, Linux
Cài đặt NodeJS, MongoDB, NPM, Yarn
Kiến thức về cơ bản ESNEXT
Phần 2: HTML CSS Javascript cơ bản
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Web
Xây dựng Website tĩnh với các thẻ HTML và CSS
Tạo trang web với ngôn ngữ HTML5
Hoàn chỉnh giao diện trang Web với CSS3
Lập trình Javascript
Xử lý nâng cao với các đối tượng trong Javascript
Phần 3.1: React
Giới thiệu React JS
Hướng dẫn cách viết JSX
Viết trang HTML ReactJS đầu tay: Giới thiệu thông tin của bạn
Phần 3.2: Component

Giới thiệu Component
Cách tạo Component
Hiểu về trình tự hoạt động của một Component
Cách Mount / Unmount một Component
Tạo & Sử dụng Properties
Chu kỳ hoạt động của một Component (Life Cycle)
Quản lý events trên một Component
Quản lý State (Trạng thái) của một Component
Update Component
Component lồng nhau.
Vận dụng tính năng mới React Hooks, HOCs, …
Vận dụng Server Side Rendering với NextJS
Phần 3.3: Sử dụng React Router

Phần 3.4: Redux & Saga
Tại sao phải dùng Redux?
Cài đặt Redux.
Các hàm trong Redux.
Khởi tạo Reducer & truy cập State của ứng dụng.
Dispatching & Handling các Actions.
Redux: Thêm phần tử vào mảng.
Redux: Cập nhật / Xóa phần tử trong mảng.
Làm việc với nhiều Reducers, nhiều Modules.
Asynchronus actions (Redux Saga).
React-Redux: Provider & Connect & Redux Hooks.
Phần 3.5: Vận dụng các thư viện UI / UX
Ant Design
Material Design
Phần 4: RESTful API với Expressjs
Cơ bản về Nodejs
Routing
HTTP Methods
Middleware
Error handling
Phần 5: Lập trình truy xuất CSDL NoSql với MongoDB và Mongoose
Data Modelling
Create database & collections
Data types
Insert, Update, Delete,, Query document
Projectiong, limit records, sort records, Indexing, Aggregation
Phần 6: Nâng cao với JWT, Redis, Queue, Upload files, Firebase
Phần 7: Triển khai 1 dự án Web lên Heroku / Vercel / Netlify
Phần 8: Thực hiện dự án với chủ đề Thương mai điện tử hoặc tương đương
Phần 9: Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc

[/chitiet]
Lập Trình Web Với React, Nodejs Mongodb, Expressjs Của Aptech-danang
Lập Trình Web Với React, Nodejs Mongodb, Expressjs Của Aptech-danang

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn