[masp]khoa_hoc_backendhoidanit[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Backend RESTFul Server với Node.JS và Express Của Hoidanit SQL/MongoDB
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa HọcBackend RESTFul Server với Node.JS và Express Của Hoidanit SQL/MongoDB
Backend Server Website Pro Max với Node.JS và Express là một khóa học giúp các bạn beginners có thể học, hiểu và thực hành xây backend website từ số 0, bằng cách sử dụng platform Node.js và framework Express.
Các nội dung trọng tâm của khóa học có thể kể tới như:
- Hiểu các nguyên lý, các thành phần chủ chốt khi xây dựng một website, bao gồm, frontend, backend và database.
- Cài đặt và sử dụng môi trường Node.js để xây dựng server website với Javascript
- Tạo server Backend Node.js với Framework Express
- Xây dựng Server Backend với SSR (Server side rendering)
- Xây dựng Server Backend như là 1 RestfulAPIs, giúp thực hiện CSR (Client side rendering)
- Thực hành ứng dụng Fullstack (React/Node.js) với backend tự tạo
Bằng cách tập trung vào các nội dung trọng tâm trên, các ví dụ được đưa ra theo góc nhìn của 'người chưa biết gì' về backend, cũng như sử dụng Framework Express, mình hi vọng đây chính là khóa học dành cho các bạn 'mất gốc', chưa có nền tảng về backend, có thể học & hiểu 'cơ chế' để xây dựng một server webiste một cách thực thụ.
Khóa học sẽ giúp bạn
 Học Tư Duy Xây Dựng Backend Server Cho Website
 Thực Hành Các Ví Dụ Server Backend Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao
Hiểu & Làm Chủ Server Backend Từ Con Số 0
 Xây Dựng Ứng Dụng Fullstack với Backend Tự Viết

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Hiểu rõ cơ chế hoạt động của 1 website (FE/BE/Database) và Mô hình client-server"
✔ Tạo website Server với Express (Node.JS)
✔ Thiết Kế Kiến Trúc Server (Mô hình MVC)
✔ Setup Docker và Database SQL (MySQL)
✔ CRUD với SQL và Node.JS
✔ NoSQL - MongoDB
✔ RESTful APIs (với Mongoose/MongoDB)
✔ Project Practices (coming soon) (dự kiến 40+ videos)
🔥 Các công cụ của khóa học:
✔ Docker ( chạy MySQL, MongoDB)
✔ Postman (phần mềm để test RESTful APIs)
✔ Kỹ Năng Đọc Tài Liệu
✔ Kỹ Năng Search Google
✔ Others (DBeaver, Mongo Compass...)

[/chitiet]
Share Khóa Học Backend RESTFul Server với Node.JS và Express Của Hoidanit SQL/MongoDB
Share Khóa Học Backend RESTFul Server với Node.JS và Express Của Hoidanit SQL/MongoDB

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn