[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học React Pro Max với Next.js Làm Chủ Toàn Diện React.JS Mới Nhất Hoidanit Hướng dẫn rèn luyện và thực hành  React Client/Server với Vite và Framework Next.JS (Typescript) để đáp ứng trong công việc. 
Khóa Học sẽ giúp bạn 

Làm Chủ React Toàn Diện Với Typescript

Xây dựng giao diện Admin React với Antd Design/Vite

Hiểu rõ cơ chế render React ở Client và Server

Rèn luyện tư duy phân tích, tích hợp thư viện javascript với React

Nắm vững kiến thức cốt lõi của NextJS và React

Thực hành NextJS kết hợp với MUI

Build và Upgrade version Nextjs 14

Sử dụng Server Actions với Next.js 14

Nội dung khóa học
Chapter 0: Giới thiệu
Chapter 1: Setup Environment
Chapter 2: Ôn tập Javascript
Chapter 3: React Basic
Chapter 4: React Hook
Chapter 5: Setup Dự Án Backend
Chapter 6: Routing với React (Client Side)
Chapter 7: Hướng dẫn sử dụng Chrome Dev Tool (Bổ Trợ)
Chapter 8: Module Users
Chapter 9: Tối ưu hóa hiệu năng Form React
Chapter 10: React Hiện Đại với Next.JS
Chapter 11: Next Routing
Chapter 12: Module HomePage
Chapter 13: Module Wavesurfer
Chapter 14: Module Auth
Chapter 15: Module Tracks
Chapter 16: Module Likes, Comments
Chapter 17: Module SEO (Search Engine Optimization)
Chapter 18: Advance – Tối ưu dự án Next.JS
Chapter 19: Module Playlists
Chapter 20: What’s next ?
Chapter 21: Update Next.js 14 với Antd (NEW)
Chapter 22: Server Actions (NEW)
Chapter 23: Thực Hành Mutate Data với Server Actions (NEW

[/chitiet]
Khóa Học React Pro Max với Next.js Làm Chủ Toàn Diện React.JS Mới Nhất Hoidanit
Khóa Học React Pro Max với Next.js Làm Chủ Toàn Diện React.JS Mới Nhất Hoidanit

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn