[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Viết ứng dụng bán hàng với Java Springboot/API và Angular của Nguyễn Đức Hoàng Thực chiến xây dựng ứng dụng bán hàng với Java Springboot API và Angular
tạo một ứng dụng web thực tế hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, bao gồm cả phía back-end và front-end.
Lợi ích khi tham gia khóa học
Bạn sẽ học cách sử dụng Angular để tạo giao diện người dùng cho ứng dụng bán hàng của mình, kết hợp với API đã xây dựng để hiển thị thông tin sản phẩm và quản lý đơn hàng.
Bạn sẽ học cách sử dụng Java Springboot để xây dựng một RESTful API, cung cấp các tính năng cần thiết cho ứng dụng bán hàng như đăng nhập, đăng ký người dùng, quản lý sản phẩm và đơn hàng.Hiểu rõ về các công nghệ an toàn liên quan đến việc xây dựng RESTful API như JWT, Spring Security và OAuth 2.0, phương pháp để tích hợp vào các dự án thực tế
Thành thạo sử dụng Angular để tạo giao diện người dùng cho ứng dụng web, kết hợp với RESTful API đã xây dựng để hiển thị thông tin sản phẩm và quản lý đơn hàng
có kiến thức và kỹ năng để xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh với Java Springboot API và Angular, đáp ứng được các yêu cầu của một ứng dụng bán hàng thực tế.

Nội dung khóa học
Khóa Học Viết ứng dụng bán hàng với Java Springboot/API và Angular bao gồm 10 phần  với 80 bài giảng trong 23 giờ 56 phút.
Tạo ứng dụng angular và viết giao diện phia client
Thiết kế cơ sở dữ liệu Mysql cho ứng dựng shopapp
Xây dựng ứng dụng java spring backend phần 1
Xây dựng ứng dụng java spring backend phần 2
Xây dựng ứng dụng java spring backend phần 3
Spring security quản lý đăng nhập với jwttoken
Ghép API từ angular sang java spring boot backend phần 1
Ghép API từ angular sang java spring boot backend phần 2
Cập nhật các tính năng từ frontend đến backend phần 1 
Cập nhật các tính năng từ frontend đến backend phần 2

[/chitiet]
Khóa Học Viết ứng dụng bán hàng với Java Springboot/API và Angular
Khóa Học Viết ứng dụng bán hàng với Java Springboot/API và Angular

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn