[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học NextJS 14-ReactJS-Typescript Thực Chiến 2024 PRO Của Khánh Nguyễn hướng dẫn lập  từ cơ bản đến thực chiến cho ngườii mới bắt đầu 2024 PRO phát triển web sử dụng các công nghệ frontend tiên tiến như: TypeScript, ReactJS 18, Next.js 14, Material UI, Redux Toolkit, Next Auth, Yup, CI-CD, tối ưu SEO, Redux thunks, SocketIo, React Query, Firebase, Storybook, Jest ...
Lợi ích khi tham gia khóa học
Nắm vững các kiến thức của ReactJS, NextJS 14 - NextAuth 
Thành thạo sử dụng Redux (Redux thunk, Redux toolkit) , thư viện Material UI để xây dựng giao diện nhanh hơn 
Biết cách tối ưu code và tăng performance phân quyền cho hệ thống trong thực tế 
Xây dựng dự án chất lượng dự với CI-CD như khi đi làm
Phân tích dự án, học cách tìm ra vấn đề và biết cách research để giải quyết vấn đề
Tối ưu hóa hiệu suất của các ứng dụng web được xây dựng với NextJS, ReactJS và Typescript
Server-side Rendering (SSR),Static Site Generation (SSG) trong NextJS 14
Routing trong NextJS 14
Biết cách xử lý phân quyền trong thực tế với JWT trong Nextjs
Thành thạo App Router và Page Router trong NextJS 14
Rest API với NextJS + MongoDB
Xây dung dự án website bán hàng xịn xò

Nội dung khóa học
Khóa Học NextJS 14-ReactJS-Typescript thực chiến 2024 PRO Của Khánh Nguyễn với 25 phần, bao gồm 271 video học trong 107 giờ 28 phút.
Giới thiệu dự án
Những kiến thức javascript cần thiết cho khóa học
TÌm hiểu reactjs
Tìm hiểu typescript
Tìm hiểu về nextjs 14 app router
Thực chiến xây dựng trang blog với nextjs 14 trong app router
Setup dự án
Login logout, phân quyền trong nextjs 14, dark mode với MUI đa ngôn ngữ 
Xây dựng phần bố cực cho quản trị hệ thống
Nhóm vai trò, xử lý phân quyền cho user

[/chitiet]
NextJS 14-ReactJS-Typescript Thực Chiến 2024 PRO Của Khánh Nguyễn
NextJS 14-ReactJS-Typescript Thực Chiến 2024 PRO Của Khánh Nguyễn

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn