[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share  Khóa Học Java Spring REST Ultimate For Beginners Cùng Hoidanit giúp hiểu rõ về các khái niệm cơ bản, cấu trúc dự án, và cách thức hoạt động của Spring với RESTful.
Khóa học sẽ giúp bạn
- Sử dụng Debug Ứng Dụng Java Spring Siêu Dễ (đặc biệt Spring Security)
- Hiểu rõ về các khái niệm cơ bản, cấu trúc dự án, và cách thức hoạt động của Spring với RESTful.
- Hiểu rõ cơ chế Spring Security và Stateless với JWT, Document API với Swagger
- Sử dụng, gửi các Email (theo template) và sử dụng Cron Job với Spring
- Giải quyết cú pháp của Java và có tư duy lập trình hướng đối tượng 
Nội dung khóa học
Chapter 1: Bắt buộc xem
5 bài giảng
Chapter 2: Setup Environment
9 bài giảng
Chapter 3: Hello World với Spring REST
6 bài giảng
Chapter 4: CRUD User với Restful API
15 bài giảng
Chapter 5: Response Entity
4 bài giảng
Chapter 6: Xử lý Exception
5 bài giảng
Chapter 7: Spring Security với Json Web Token
16 bài giảng
Chapter 8: Phân tích dự án thực hành
6 bài giảng
Chapter 9: Modules Company
13 bài giảng
Chapter 10: Modules User( Chưa Có )
13 bài giảng
Chapter 11: Modules Job/Resume( Chưa Có )
15 bài giảng
Chapter 12: Modules Permission & Role( Chưa Có ) 

[/chitiet]

Share Khóa Học Java Spring REST Ultimate For Beginners Cùng Hoidanit
Share Khóa Học Java Spring REST Ultimate For Beginners Cùng Hoidanit

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn