[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Power Apps Masterclass Nền Tảng Tạo Ứng Dụng Low Code Cho Doanh Nghiệp Của Nguyễn Đức Thanh hocexcelonline hướng dẫn hướng dẫn bạn từng bước làm chủ nền tảng Power Apps – công cụ low-code hàng đầu của Microsoft. Bạn sẽ được học cách thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng web và di động tùy chỉnh, kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, mà không cần viết code phức tạp. Khóa học tập trung vào tính thực tiễn, giúp bạn áp dụng ngay kiến thức vào công việc và tạo ra giá trị thực cho doanh nghiệp.
Khóa học sẽ giúp bạn
✅ Nắm vững Power Apps để xây dựng ứng dụng.
✅ Tạo ra các ứng dụng chuyên nghiệp mà không cần Không cần biết code
✅ Tiết kiệm thời gian và chi phí Xây dựng ứng dụng nhanh chóng
✅ Tối ưu hóa quy trình làm việc, tự động hóa các tác vụ và nâng cao hiệu suất doanh nghiệp.
 Trở thành chuyên gia về Power Apps
Nội dung khóa học
0100 – Ứng dụng quản lý địa chỉ, giới thiệu concept CRUD trong phát triển ứng dụng
0101 – Import ứng dụng mẫu vào môi trường của bạn
0102 – Thiết lập dữ liệu cho ứng dụng Power Apps và những lưu ý
0103 – Giới thiệu tổng quan giao diện của Power Apps
0104 – Chi tiết thành phần giao diện của Power Apps Studio – nơi tạo ra ứng dụng Power Apps
0105 – Quy trình, cách tiếp cận đơn giản để lấy yêu cầu từ người dùng, lên kế hoạch cho ứng dụng Pow
0106 – Xây dựng phần header của ứng dụng
0107 – Tạo tiêu đề cho Gallery, thay đổi thuộc tính của thành phần ứng dụng
0108 – Layout và tính toán chiều cao phù hợp cho gallery trong Power Apps
0109 – Chỉnh sửa và cài đặt dữ liệu cho template của Gallery
0110 – Thay đổi màu nền Template khi dòng được chọn trong Gallery
0111 – Tạo vùng Task Pane bên tay phải khi bấm nút Menu trong ứng dụng
0112 – Các thành phần giao diện trong Taskpane
0113 – Viết công thức Power FX để lọc dữ liệu trong Gallery
0114 – Thay đổi logic từ hàm Filter sang hàm Search của Power FX
0115 – Thiết lập dữ liệu cho combobox trong Power Apps
0116 – Kết nối dữ liệu từ Combobox để lọc dữ liệu trong Gallery
0117 – Khôi phục lại dữ liệu, reset input và combobox khi đóng Taskpane
0118 – Tạo màn hình, form chỉnh sửa dữ liệu trong Power Apps
0119 – Tạo thông báo thành công, thông báo thất bại khi cập nhật form
0120 – Thiết lập màn hình tạo mới dữ liệu
0121 – Tổng kết kiến thức của chương
0200 – Công thức Power FX trong Power Apps so với công thức Excel (Bài tập)
0201 – Hiểu về màu sắc RGBA với công cụ trộn màu tự tạo bằng Power Apps
0300 – Phần mềm scan QR code tra cứu dữ liệu khách hàng bằng Power Apps
0301 – Chuẩn bị dữ liệu cho ứng dụng bằng Sharepoint
0302 – Một vài chia sẻ và cân nhắc khi thiết kế ứng dụng trên Power Apps
0303 – Thiết lập các thành phần trong container Info
0304 – Hoàn thành phần call to action
0305 – Kỹ thuật sử dụng logo hình ảnh SVG để tăng tính thẩm mỹ cho ứng dụng Power Apps
0306 – Kinh nghiệm làm việc với QR Code Reader để phát triển ứng dụng nhanh hơn
0307 – Kỹ thuật sử dụng biến, sắp xếp và tối ưu công thức Power FX
0308 – Phân tích về kiểu dữ liệu phù hợp, logic để làm việc với QR Code Reader trong Power Apps
0309 – Kỹ thuật debug và phát triển chức năng dựa trên thiết bị thật
0310 – Kết nối kết quả scan vào thuộc tính của nút trên Power Apps, kỹ thuật debug nâng cao
0311 – Sửa lỗi không đồng bộ dữ liệu khi scan. Sử dụng Collection trong Power Apps
0312 – Kết nối dữ liệu từ QR Code Reader vào ứng dụng Power Apps
0313 – Hoàn thiện ứng dụng Power Apps có khả năng quét mã QR và trả về dữ liệu
0400 – Data-driven apps trong Power Apps, tổ chức dữ liệu hiệu quả cho Power Apps
0401 – Phân tích việc tổ chức dữ liệu, quan hệ dữ liệu M-N, 1-N
0402 – Chuẩn bị dữ liệu cho ứng dụng Power Apps trên Sharepoint với List
0403 – Tạo Gallery cho đơn hàng và mapping với sản phẩm
0404 – Tra cứu sản phẩm trong đơn hàng thông qua bảng Mapping quan hệ M-N
0405 – Còn sản phẩm nào có thể thêm vào đơn hàng
0406 – Tính tổng giá trị đơn hàng, định dạng số tiền
0407 – Sử dụng Gallery để thêm sản phẩm vào đơn hàng
0408 – Thực hiện thêm sản phẩm vào đơn hàng và cập nhật bảng mapping
0409 – Thực hiện chức năng ghi chú cho một đơn hàng
0410 – Xử lý lỗi cơ bản khi input rỗng, thông báo cho người dùng
0411 – Nâng cấp cơ chế lưu dữ liệu cho Power Apps, bẫy lỗi trong công thức
0412 – Cập nhật trạng thái đơn hàng qua combobox, patch function
0500 – Dự án phần mềm nhập chứng từ, hình ảnh, tạo thư mục upload lên Sharepoint
0501 – Cách Export dự án để lưu trữ hoặc cài đặt lên môi trường mới
0502 – Chuẩn bị giao diện trên thiết bị di động cho ứng dụng
0503 – Sử dụng control chọn ảnh và tài liệu để upload, kết nối với Gallery
0504 – Chuẩn bị Power Apps cho việc tích hợp với Power Automate
0505 – Chuẩn bị Flow phía Power Automate để tích hợp với Power Apps
0506 – Kích hoạt luồng Power Automate từ Power Apps và kiểm tra thông tin được chuyển qua
0507 – Sử dụng dữ liệu từ Power Apps để tạo thư mục trên SharePoint với Power Automate
0508 – Xử lý và chuyển collection nhận từ Power Apps thành dữ liệu JSON trong Power Automate
0509 – Chuyển dữ liệu tài liệu nhận được từ Power Apps thành file để upload lên SharePoint
0510 – Kiểm tra trạng thái Upload tài liệu, hoàn thành sản phẩm 

[/chitiet]
Share Khóa Học Power Apps Masterclass Nền Tảng Tạo Ứng Dụng Low Code Cho Doanh Nghiệp
Share Khóa Học Power Apps Masterclass Nền Tảng Tạo Ứng Dụng Low Code Cho Doanh Nghiệp

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học 
Khoá Học Marketing Research Cùng AIM Academy hướng dẫn ứng dụng sức mạnh của nghiên cứu thị trường để xác định vấn đề, thiết kế nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, đến việc đưa ra kết luận và đề xuất chiến lược tối ưu hóa quyết định kinh doanh.
Với phương pháp giảng dạy thực tiễn, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, Khóa học nghiên cứu thị trường Market research aim academy với các dự án nghiên cứu thực tế, áp dụng các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến và học hỏi từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành.

Khóa học sẽ giúp bạn
✅ Nắm vững quy trình nghiên cứu thị trường
✅ Phát triển tư duy phân tích: dữ liệu một cách hiệu quả.
✅ Sử dụng thành thạo các công cụ nghiên cứu phân tích dữ liệu 
✅ Ứng dụng kiến thức vào  các dự án nghiên cứu thực tế, giải quyết các bài toán marketing cụ thể.
✅ Nâng cao năng lực cạnh tranh nghiên cứu thị trường, có lợi thế trong công việc và thăng tiến.
✅ Xác định vấn đề, thiết kế nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, đến việc đưa ra kết luận và đề xuất chiến lược. 
Nội dung khóa học
Buổi 1: Research 101 
Nghiên cứu thị trường trong bài toán kinh doanh
Thấu hiểu kết quả của nghiên cứu thị trường và khả năng dự đoán những thách thức trong kinh doanh
Nắm bắt các phương pháp nghiên cứu thị trường
Nắm vững quy trình nghiên cứu thị trường
Phân định vai trò và trách nhiệm của chuyên gia nghiên cứu thị trường thuộc bên khách hàng (client) và thuộc bên agency
Các phương pháp nghiên cứu thị trường tiêu biểu
Phân biệt nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng
Làm quen với các dữ liệu bán hàng (Sales data): Nghiên cứu hành vi mua sắm của người tiêu dùng (Consumer household panel) và Đo lường bán lẻ (Retail audit)
Khám phá phương pháp Theo dõi sức khoẻ thương hiệu (Brand health track) và phân tích hành vi người tiêu dùng (U&A – Usage & Attitudes)
Cập nhật về nghiên cứu kỹ thuật số (Digital research) và lắng nghe mạng xã hội (Social listening)
Buổi 2: Giải mã sự thật ngầm hiểu (Consumer insights) và diễn giải tình huống nghiên cứu thị trường 
Giải mã sự thật ngầm hiểu
Phá vỡ những ảo tưởng về sự thật ngầm hiểu
Xác định sự thật ngầm hiểu
Thực hành xác định sự thật ngầm hiểu từ các chiến dịch quảng cáo
Diễn giải tình huống nghiên cứu thị trường
Phân tích tình huống để làm quen với việc khai thác sự thật ngầm hiểu từ nguồn thông tin khổng lồ
Trở thành người kể chuyện chứ không phải là người diễn giải data
Buổi 3: Phương pháp nghiên cứu định tính 
Biết cách kết nối với người tiêu dùng (Consumer connect)
Mô tả ưu và nhược điểm của phương pháp nghiên cứu định tính: Khi nào áp dụng thảo luận nhóm (FGD – Focus Group Discussion), phỏng vấn chuyên sâu (IDI – In Depth Interview), ethnography hoặc digital
Nắm bắt cách thức thiết kế nghiên cứu định tính: Cách thức chọn mẫu và phân phối mẫu (Composition)
Hiểu biết cách thức soạn câu hỏi và đặt câu hỏi trong nghiên cứu định tính: Các quy tắc và cách thức phát triển bản hướng dẫn thảo luận (Discussion guide)
Buổi 4: Thực hành nghiên cứu định tính
Thấu hiểu cách bộ não con người tư duy: Vì sao việc đặt câu hỏi tại sao không luôn là giải pháp sáng suốt
Hiểu về kỹ thuật Projective: Làm sao nắm bắt được tâm lý tiêu dùng hay sự thật ngầm hiểu, nắm bắt thị trường và thương hiệu
Khám phá tâm lý tiêu dùng và phân tích: Xác định đại dương xanh (Blue ocean) để thâm nhập thị trường
Thực hành phỏng vấn người tiêu dùng trong một phiên hội thảo nhóm (FGD – Focus group discussion)
Buổi 5: Nghiên cứu định lượng 
Xác định khi nào nên dùng nghiên cứu định lượng và cách thức mà giải pháp này giúp trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp
Nắm bắt phương pháp phỏng vấn và các loại hình nghiên cứu định lượng
Hiểu các phương thức chọn mẫu căn bản: Loại mẫu, phương pháp, giới hạn lỗi
Thiết kế bảng câu hỏi, những điều nên và không nên
Nắm bắt các chỉ số cơ bản của nghiên cứu định lượng
Hiểu các cách thông dụng để minh họa dữ liệu, và tìm ra câu chuyện ẩn sâu bên trong các con số
Ứng dụng nghệ thuật kể chuyện trong nghiên cứu định lượng, cách làm toát lên ý nghĩa của các con số hơn là mô tả các con số
Thực hành tại lớp
Buổi 6: Theo dõi sức khoẻ thương hiệu (Brand health track) và phân tích hành vi người tiêu dùng (U&A – Usage & Attitudes)
Giới thiệu về nghiên cứu sức khỏe thương hiệu
Hiểu biết về sức khỏe thương hiệu: Các thông số đo lường định kỳ và đột phát (Ad-hoc)
Xác định các thông tin chủ lực mà nghiên cứu sức khoẻ thương hiệu có thể đáp ứng được
Những việc cần làm khi thực hiện nghiên cứu sức khỏe thương hiệu
Xây dựng bảng câu hỏi
Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả (Key performance indicators) được sử dụng phổ biến
Nắm bắt cách diễn giải dựa trên kết quả thu về và đề ra hành động
Biết cách đọc, diễn giải, và đưa ra kết luận phù hợp
Lưu ý những điều cần cẩn trọng khi đọc dữ liệu
Chuẩn bị cho những tình huống không thuận lợi, cần phải tìm kiếm những giải pháp thay thế
Buổi 7: Nghiên cứu kỹ thuật số 
Nghiên cứu kỹ thuật số cơ bản
Hiểu về insights và digital insights
Phân tích sâu về digital insights và tìm kiếm nơi có thể khai thác digital insights
Nắm bắt căn bản về phương pháp lắng nghe mạng xã hội (Social listening): Cách thu thập data lắng nghe mạng xã hội (Social listening data)
Biết về các chỉ số chính của nghiên cứu lắng nghe mạng xã hội và những tầng lớp của tổng lượng thảo luận (Layers of buzz volume)
Thực hành đọc báo cáo nghiên cứu lắng nghe mạng xã hội –  Theo dõi sức khoẻ thương hiệu (Brand health track) và báo cáo chiến dịch (Campaign report)
Nghiên cứu kỹ thuật số nâng cao
Hiểu về phân tích hành vi người tiêu dùng (U&A – Usage & Attitudes) trong nghiên cứu lắng nghe mạng xã hội
Biết cách khai thác ý tưởng và sự thật ngầm hiểu (Consumer insights) bằng công cụ lắng nghe mạng xã hội
Thấu hiểu đối tượng mục tiêu bằng công cụ lắng nghe mạng xã hội
Phân biệt sự khác nhau giữa chủ đề nóng (Hot topics) và xu hướng, những nguyên tắc của chủ đề nóng
Xác định và theo dõi tiến triển của xu hướng tiêu dùng (Consuming trends) bằng công cụ lắng nghe mạng xã hội
Thực hành tại lớp
Buổi 8: Dịch vụ đo lường bán lẻ (Retail measurement service and retail audit)
Lợi ích và phạm vi công việc của dịch vụ đo lường bán lẻ
Xác định các bài toán kinh doanh mà dịch vụ đo lường bán lẻ có thể trả lời được
Thấu hiểu các phương pháp cơ bản: Phương cách dịch vụ đo lường bán lẻ thu thập và truyền tải dữ liệu
Nắm bắt các dữ liệu đo lường bán lẻ: Doanh thu – thị phần  – phân phối – hỗ trợ khách hàng
Dữ liệu đo lường bán lẻ và cách kết nối trong phân tích dữ liệu
Nắm bắt các dữ liệu đo lường bán lẻ: Giá – sức mua – tồn kho
Thực hành tại lớp
Phân tích các tình huống thực tế và đọc các biểu bảng, diễn giải và kết nối các dữ liệu
Buổi 9: Thuyết trình cuối khóa  
Phân tích các tình huống thực tế khi tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn như đánh giá sức khoẻ thương hiệu (Brand health), nghiên cứu bán lẻ (Retail audit), từ đó rút ra insights và biến thành hành động
Tổng hợp các kiến thức và khung mô hình chuẩn
Giải đáp các thắc mắc và gỡ rối 

[/chitiet]
Share Khoá Học Marketing Research Của AIM Academy
Share Khoá Học Marketing Research Của AIM Academy 

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Next.js Super Của Dư Thanh Được Mới Nhất trang bị tất tần tật kiến thức 
toàn diện nhất về Next.js framework thực hành trên dự án thực tế Quản lý quán ăn để kiếm hàng nghìn $ mỗi tháng. 
Khóa Học Next.js Super là khóa học thực chiến  Đưa bạn trở thành TOP 1% lập trình viên Next.js  không cần phải tự code từng dòng HTML, CSS nữa. 
Khóa học sẽ giúp bạn
 Cách lên top google với SEO meta opengraph , tăng thứ hạng cùng với Next.js
✅ Mô tả và cách sử dụng  Server Rendering, Route Handler, Caching
✅ Áp dụng kiến thức để xây dựng và thực hành các dự án web thực tế
✅ Xây dựng tối ưu trải nghiệm người dùng, cải thiện tốc độ load và hiệu suất tốt nhất
✅ Thành thạo kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic ứng dụng trong công việc
✅ Trở thành TOP 1% lập trình viên Next.Js  kiếm hơn 50k$/năm 
Nội dung khóa học
Chương 1: Hướng dẫn học và Group hỗ trợ học viên Quan trọng
Chương 2: Next.js cơ bản
Chương 3: Phân tích tính năng và CSDL dự án Quản lý quán ăn – Gọi món bằng QR Code
Chương 4: Giới thiệu về API Backend của dự án
Chương 5: Giới thiệu về template dự án
Chương 6: Xác thực và phân quyền người dùng
Chương 7: Chức năng profile người dùng
Chương 8: Quản lý người dùng
Chương 9: Quản lý món ăn
Chương 10: Quản lý bàn ăn, tạo QR Code
Chương 11: Chức năng gọi món
Chương 12: Quản lý đơn
Chương 13: Dashboard Admin
Chương 14: Social Login
Chương 15: SEO
Chương 16: Deploy dự án

[/chitiet]
Share Khóa Học Next.js Super Của Dư Thanh Được Mới Nhất
Share Khóa Học Next.js Super Của Dư Thanh Được Mới Nhất 

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học SEO Blueprint AI Của Gtvseo Mới Nhất đào tạo triển khai seo thành thạo trên một dự án hiệu quả, x2 khách hàng tiềm năng sau 27h.
Với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) và sự đào tạo tận tình đội ngũ giảng viên GTV SEO giàu kinh nghiệm và thành tích thực chiến khóa học SEO Blueprint AI là Khóa học SEO website tập trung vào thực hành và ứng dụng AI vào từng bước của quy trình SEO, giúp bạn đạt được kết quả vượt trội trong thời gian ngắn nhất.
Khóa học sẽ giúp bạn
 Tối ưu trải nghiệm UX, UI website và Chuyển đổi
 Bản vẽ SEO toàn diện từ A - Z 
 Phương pháp SEO hiệu quả, tiết kiệm và bền vững 
 Chiến lược & Chiến thuật đạt ROI tốt nhất từ SEO
 Thực hành và nắm vững kiến thức ngay tại lớp học
 Định hướng rõ ràng trong khôi phục & tăng trưởng Organic Traffic.
 Tư duy ứng dụng AI làm đòn bẩy SEO
Nội dung khóa học
Buổi 1: Google Crawl, Index & Ranking; Tiêu chí T.T.T, E.E.A.T; Các Khái Niệm
Mở đầu, giới thiệu giảng viên, giao lưu chia sẻ vấn đề băn khoăn của học viên.
Tổng quan lộ trình các buổi SEO Và tầm quan trọng
Phần I: Cost of Retrieval & Cách thức Google hoạt động thực tế hiện tại.
Cách google crawl, store & ranking hiện tại khác gì với trước?
Cost of Revitrval và các ví dụ Content
Tiêu chí T.T.T và E.E.A.T:
Định nghĩa
Tại sao phải chú trọng E.E.A.T? Các hạng mục tối ưu E.E.A.T.
Phần II: Giới thiệu & Mindset AI khi ứng dụng vào SEO
Các công cụ AI phổ biến & hiệu quả
Tư duy ứng dụng AI vào SEO
Phần III: Các định nghĩa cần nắm trong SEO thời kì AI:
Các định nghĩa:
Topical Authortiy
Source Context
Entity
Case study phân tích nội dung (Local & Global).
Buổi 2: Tư duy Entity Attribute, Research/nhóm keyword
Phần I: Customer Journey, Tư Duy Entity Attribute
Customer Journey
Khái niệm & Tầm quan trọng của Customer Journey.
Phân tích hành vi người dùng & Cách xác định Keyword ở mỗi giai đoạn Customer Journey
Hiểu Entity Attribute trong việc chọn Topic viết bài content
Entity Attribute là gì?
Tiêu chí & Lựa chọn Entity Attribute.
Phần II: Research Keyword
Phương pháp universal keywords research.
Expanded list post.
– AI trong việc research keyword, xây dựng Topical Map & Research Topic Cluster bổ trợ
Phần III: Nhóm Keyword Bám Sát Entity
Cách nhóm keywords cụ thể.
Tầm quan trọng của Nhóm Keyword trong SEO.
Quy trình triển khai Nhóm Keyword đúng chuẩn & nhanh chóng.
Phân loại topic dựa trên Entity & source context
AI trong việc nhóm keywords giai đoạn đầu
Research & Xác định Topic cần thiết triển khai.
Xác định thứ tự ưu tiên content triển khai trong Customer Journey
Buổi 3: Xây dựng content chuẩn SEO giúp đánh bại đối thủ
Phần I. Tìm hiểu intent của user
9 loại Intent trong user query
Phần II. Tiêu chí viết bài content dựa trên Cost Of Retrival (Cơ bản).
Tiêu chí viết bài content chuẩn SEO
Lưu ý khi triển khai thị trường YMYL (Your Money Your Life)
Tầm quan trọng của bố cục content và visual content.
Phần III. Cách viết content chuẩn SEO cho từng loại content
Định nghĩa một bài viết chuẩn Content SEO trong mắt Google & Người dùng
Information Resonpsiveness là gì? Cách ứng dụng trong content
Tiêu chuẩn Checklist bài viết Content chuẩn SEO.
Ứng dụng chat GPT / Bing AI vào viết bài content chuẩn SEO.
Buổi 4: SEO Audit Content Tổng Thể Website – Google Panda
Phần I: Qui Trình Audit Content Tổng Thể
Quy trình triển khai Audit Content hiệu quả
Bước 1. Thu thập dữ liệu
Bước 2. Phân tích: Phân loại Content & Đưa ra Action
Bước 3: Cách Lập Report Audit Content & Plan Chỉnh sửa Audit Content
Bước 4: Triển khai Chỉnh sửa Audit Content
Live demo phần setup & audit
Phần II: Các Lưu Ý Về Audit Content
Xác định mục tiêu – kết quả đạt được
Phân loại Content Type khi triển khai
Website Ecommerce: Cate – Sub Cate – Product – Blog
Website Dịch Vụ: Dịch vụ – Blog – News
Thứ tự ưu tiên triển khai chỉnh sửa Audit Content
Các tiêu chí đưa ra thứ tự ưu tiên triển khai
Phần III: AI – Review Chất Lượng Outline & Content Tương Ứng
Buổi 5: Thực Hành & Giải Bài Tập: Research/Nhóm Keyword & Outline Content
Giải bài tập Research keywords, nhóm keywords.
Research & outline bài viết chuẩn SEO
Buổi 6: Thiết Lập Cấu trúc Website SEO, Tối Ưu UX-UI, Quy Trình Optimization x2 Conversion
Phần I: Thiết Lập Cấu Trúc Website chuẩn SEO
I/ Cấu trúc website ECOMMERCE.
Giới thiệu, định nghĩa, lợi ích.
Hướng dẫn cụ thể tạo dựng cấu trúc website cho Ecommerce.
Case study A – Z tạo dựng cấu trúc website Ecommerce.
II/ Cấu trúc website DỊCH VỤ & BLOG
Hướng dẫn tạo dựng cấu trúc website Dịch vụ.
Case study cấu trúc website dịch vụ.
Hướng dẫn tạo dựng cấu trúc website Blog/thông tin.
Case study cấu trúc blog/thông tin
Phần II: SEO & Converion – Quy Trình Tối Ưu x2 Tỉ Lệ Chuyển Đổi Website Qua SEO
Checklist tối ưu UX & UI của cấu trúc website
Các checklist site-wide ảnh hưởng tới chuyển đổi.
Buổi 7: Sửa Bài Tập Audit Content và cấu Trúc Website
Sửa bài Audit Content.
Sửa bài Cấu trúc website
Buổi 8: Tối Ưu SEO Onpage, Mô Hình Internal Link Contextual
Phần I: Onpage Áp Dụng Topical Authority
Giới thiệu tổng quan – Checklist và tiêu chuẩn Onpage SEO (nâng cao theo topical authority)
Onpage Cate
Product
Page dịch vụ
Blog Chi tiết
Cách tối ưu SEO Onpage Automation
AI – Research các Name Entities, semantic keywords
Phần II: Internal link
Giới thiệu tổng quan về Link và cách thức Google Crawl và Linkjuice
Internal link và Mô hình đi link hiệu quả.
N-T-D (silo)
Topic Cluster
Internal link Nâng Cao – Trust và Traffic, Easy Win Method
Cách lập plan và quản lý Internal link cho tổng thể website
Buổi 9: Tối Ưu Technical Chuẩn SEO Xây Dựng Nền Tảng Vững Chắc
Cách nhận biết website đang mắc lỗi Technical.
Tận dụng khai thác triệt để Google Search Consolve trong Audit Technical
Core Web Vitual và cách thức tối ưu Mobile Technical.
Cách thức sử dụng sitemaps và robots.txt để chặn bots.
Cách thức tối ưu Technical cho website SEO nhiều thứ tiếng (nếu có)
Buổi 10: Schema & Entity nâng cao
Phần I: Entity cốt lõi & Nâng cao
Qui trình xây dựng, tối ưu Entity cốt lõi
Social stack: Tầm quan trọng và lưu ý triển khai đạt hiệu quả.
Syndication – Tiêu chuẩn phát tán và chăm sóc social.
Entity schema: Organization, Person
AI – Entity: Review, tối ưu Entity (About, author, bio,…)
Phần II: Schema
Giới thiệu là gì? Tại sao cần sử dụng.
Schema kết nối với Entity như thế nào?
Các mẫu template Schema cốt lõi: Organization, Person, Breadcrumb, Product, Blogposting, Service
Các điểm lưu ý khi triển khai schema
Buổi 11: Backlink Strategy & Tổng Kết Khóa Học SEO Blueprint AI
Phần I: Backlink
Thuận toán cảnh hưởng đến Backlink.
Cách ước tính backlink cần triển khai theo mật độ cân bằng link.
Audit backlink và xử lý backlink hiệu quả.
Các lưu ý khi triển khai backlink đối với website mới và website đã hoạt động.
Phần II: Kế hoạch SEO chi tiết & Tổng kết
Kế hoạch chi tiết triển khai SEO website (mới/cũ)
Bài test kiểm tra cuối khoá.
Chia sẻ các case study & điểm lưu ý của website học viên cần chú trọng ưu tiên
Trao bằng chứng nhận
Buổi 12 – entity – schema
Buổi 13 – schema, backlink, kê hoạch seo
Buổi 14.1 AI chuyên sâu PHẦN 1
Buổi 14.2 AI chuyên sâu PHẦN 2

[/chitiet]
Share Khóa Học SEO Blueprint AI Của Gtvseo Mới Nhất
Share Khóa Học SEO Blueprint AI Của Gtvseo Mới Nhất

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Workshop Cách Làm Nội Dung Uy Tín Cho Tệp Fan Của Duy Muối hướng dẫn bạn xây dựng kênh content chất lượng, thu hút người xem từ đó trở thành tệp fan trung thành, uy tín cho kênh tiktok, xây dựng thương hiệu và bán hàng hiệu quả nhất.
Khóa học sẽ giúp bạn
✅ Xây dựng content,  làm nội dung kênh uy tín
✅ Tạo chuỗi video cuốn hút thu hút người xem
✅ Xây dựng niềm tin cho các fan
✅ Cách làm tương tác, phản hồi với các fan
Nội dung khóa học
Workshop Cách Làm Nội Dung Uy Tín Cho Tệp Fan Của Duy Muối  gồm 2 Buổi Zoom Học Với Thời Lượng 12 Tiếng

[/chitiet]
Share Workshop Cách Làm Nội Dung Uy Tín Cho Tệp Fan Của Duy Muối
Share Workshop Cách Làm Nội Dung Uy Tín Cho Tệp Fan Của Duy Muối 

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share ALL – IN – ONE 2022 (AIO 2022) Khoa Học Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Của Aivietnam hướng dẫn qua 14 dự án và triển khai cơ bản quy trình nghiên cứu, cách đưa ra hệ thống và ứng dụng trong các chuyên đề data science, data analysis, xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Khóa học sẽ giúp bạn
  Học các kiến thức Từ toán học, lập trình Python đến các thuật toán machine learning, deep learning.
  Phát triển tư duy thu thập, xử lý, trực quan hóa và trích xuất thông tin giá trị từ dữ liệu.
  Xây dựng các mô hình AI đơn giản đến phức tạp, ứng dụng vào các lĩnh vực như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính.
 Thực hành trên các dự án thực tế giải quyết các bài toán thực tiễn, xây dựng portfolio ấn tượng.
Trở thành chuyên viên phân tích dữ liệu, kỹ sư AI, nhà khoa học dữ liệu tại các công ty công nghệ hàng đầu.
Nội dung khóa học
Khóa ALL – IN – ONE 2022 (AIO 2022) Khoa Học Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo bao gồm nhiều video, tài liệu , code liên quan.
1. Chương trình sẽ làm qua 14 dự án và triển khai cơ bản quy trình nghiên cứu, cách đưa ra hệ thống và ứng dụng trong các chuyên đề data science, data analysis, xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (xử lý text và âm thanh).
2. Foundation module: Lập trình + Toán + Toán ứng dụng
3. Chương trình sẽ học lập trình từ đầu bằng ngôn ngữ python (mình sẽ không học python thuần liên quan tới syntax thôi mà mình sẽ học kiến thức lập trình được rút trích từ nội dung chuyên trong data science và trí tuệ nhân tạo). Phần kiến thức Toán và Toán ứng dụng mình không học thuần mà hiểu bản chất, mình sẽ học cách ứng dụng kiến thức này trong AI như thế nào , đồng thời hiểu rõ tư duy để ứng dụng, điều chỉnh, chỉnh sửa các thuật toán sau này.
4. Insight module: Mình học kỹ hơn về machine learning và Deep learning.
Application module: Kiến thức mình sẽ xây dựng và định hướng được rõ trong việc ứng dụng AI trong các ngành nghề liên quan tới 3 chuyên ngành chính (Data Science, xử lý ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, từ kiến thức này bạn sẽ hiểu nguyên lý, áp dụng sâu hơn trong chuyên ngành trong cuộc sống, ví dụ như xây dựng, điện điện tử, y tế, ô tô, etc.
Ngoài ra team sẽ có những lớp extra seminar để bổ sung và cập nhật trong quá trình học tập như lớp extra xử lý ngôn ngữ tự nhiên, algorithm and complexity, cách ng hiên cứu và giải quyết vấn đề

[/chitiet]
khoa-all-in-one-2022-aio-2022-khoa-hoc-du-lieu-va-tri-tue-nhan-tao
khoa-all-in-one-2022-aio-2022-khoa-hoc-du-lieu-va-tri-tue-nhan-tao

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Trọn bộ Power Query nền tảng cho công việc báo cáo dữ liệu của nguyễn đức Thanh Hocexcelonline hướng dẫn thành thạo Power Query sử dụng trong cả Excel & Power BI, Xử lý những thao tác phức tạp với dữ liệu đơn giản hơn bao giờ hết chỉ bằng vài nút bấm. 
Khóa học sẽ giúp bạn
Power Query mang đến cho bạn công cụ xử lý dữ liệu dễ sử dụng, có tính thống nhất và linh hoạt cho việc khám phá dữ liệu, hợp nhất dữ liệu, trích lọc dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trong đó cần kể đến là: hệ cơ sở dữ liệu có cấu trúc (SQL), N0SQL, OData, các files Excel rời rạc, dữ liệu từ các trang Web, Hadooop, các files text (CSV, TSV, …), các API (Application Programming Interface) …
Power Query có thể sử dụng để thay thế cho các công thức Excel hoặc code VBA phức tạp để xử lý dữ liệu chỉ với một vài thao tác click chuột.
Xử lý dữ liệu ở định dạng phức tạp nếu dùng công thức Excel hoặc lập trình VBA thì rất mất công sức mới có thể giải quyết được (Ví dụ: unpivot dữ liệu)
Load và xử lý, chuyển đổi dữ liệu từ những hệ thống MES (Manufacturing Execution System), ERP (Enterprise Resources Planning)
Load dữ liệu và lên lịch làm mới dữ liệu từ các trang Web, API thông tin chứng khoán và nhiều thông tin khác.
Nội dung khóa học
Chương 01
Link download tài liệu kèm theo khoá học
Chương 02
0201 – Cơ bản về Power Query, một số điểm đáng chú ý khi sử dụng Power Query
0202 – Cơ bản về giao diện Power Query
0203 – Cơ bản về chất lượng dữ liệu trong Power Query
0204 – Giới thiệu về Formula Bar, Applied Steps, M-Code
0205 – Thay đổi vị trí load dữ liệu, các lưu ý khi thực hiện việc load dữ liệu
0206 – Làm mới dữ liệu trong Power Query và những lưu ý
0207 – Ví dụ về merge query, lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau
Chương 03
0301 – PQ – Import dữ liệu từ Workbook có dữ liệu định dạng table
0302 – PQ – Import dữ liệu từ Workbook có dữ liệu được đặt tên – Named Range
0303 – PQ – Import dữ liệu từ file CSV
0304 – PQ – Import dữ liệu từ file Text
0305 – PQ – Import dữ liệu từ nguồn JSON
0306 – PQ – Import dữ liệu từ nguồn XML
0307 – Xử lý khi đường dẫn tới file dữ liệu nguồn bị thay đổi
0308 – Cài đặt SQL Server
0309 – Restore database backup vào SQL Server
0310 – Load dữ liệu từ nguồn dữ liệu SQL Server
Chương 04
0401 – Text Transformation
0402 – Cách sử dụng Merge Columns và các chú ý
0403 – Nối dữ liệu từ nhiều dòng thành một dòng ngăn cách bởi Delimiter
0404 – Tách dữ liệu từ một dòng được ngăn cách bởi Delimiter ra nhiều dòng
Chương 06
0610 – Sử dụng tham số thêm cho Query
0620 – Gộp append nhiều bảng dữ liệu từ nhiều files
0630 – Sửa dữ liệu bị lưu dưới dạng không phù hợp
0640 – Split Columns
0641 – Tách cột dữ liệu bị gộp thành nhiều dòng
0641 – Xử lý dữ liệu địa chỉ phức tạp
0642 – Tổng hợp dữ liệu, xây dựng bảng dữ liệu tổng hợp
0650 – Dạy Power Query cách tự viết công thức để xử lý dữ liệu
0651 – Nhóm dữ liệu theo điều kiện
0652 – Sử dụng Conditional Column
0653 – Sử dụng Group By
0654 – Unpivot Table Basic
0655 – Unpivot Table cần lưu ý
0656 – Pivot Column trong Power Query
0657 – Tách dữ liệu trong cột thành nhiểu dòng
Chương 07
0701 – Date transformation cơ bản
0702 – Tạo ngày tháng trong Power Query
0703 – Tính toán giờ làm, giờ công
0704 – Xử lý dữ liệu ngày tháng bị lỗi khi import vào power query
Chương 08
0801 – Chuẩn bị dữ liệu, tạo ra dữ liệu mẫu để thực hành
0802 – Giới thiệu về Custom Columns và M Code
0803 – Cách ghép các steps trong Power Query thành 1 step
0804 – Nhận biết lỗi trong M function, cách tra cứu và sửa lỗi
0805 – Sửa lỗi hàm M function trong Power Query
0806 – Tình huống thực tế, ai gánh team bán hàng
0807 – Cách tạo ra điều kiện lọc động với Power Query
0808 – Bài tập tình huống tạo danh sách khen thưởng nhân viên sales
Chương 09
0901 – Giới thiệu cách lấy dữ liệu từ Web về Excel cơ bản
0902 – Tạo custom function với M Code để lấy dữ liệu từ Web linh hoạt hơn
0903 – Cách gọi hàm truy cập dữ liệu Web với tham số trên bảng tính Excel
0904 – Lấy dữ liệu từ Web sử dụng Parameter List trong bảng
0905 – Load dữ liệu từ connection file Power Query
0906 – Luyện tập load dữ liệu từ Web, lấy dữ liệu IATA Code từ Wikipedia
0907 – Một lời giải cho vấn đề truy cập dữ liệu IATA từ Wikipedia
0908 – Lấy dữ liệu từ OData feed
0909 – Lấy dữ liệu từ Google Sheets về Excel
0910 – Bài tập lấy dữ liệu tài chính từ Web
0911 – Giải bài tập lấy dữ liệu từ trang Web
0912 – Bài tập tải dữ liệu chứng khoán từ API
Chương 10
1001 – Pivot dữ liệu từ nhiều worksheets trong 1 workbook
1002 – Pivot dữ liệu từ nhiều workbooks
1003 – Pivot dữ liệu từ nhiều workbooks
1004 – Việc thay đổi thư mục và cập nhật dữ liệu tự động trong Power Query
1005 – Load dữ liệu từ Worksheet nâng cao
1006 – Tổng hợp dữ liệu từ nhiều File trong thư mục, mỗi file có nhiều sheets
Chương 11
1101 – Merge query trong Power Query, các loại join, left outer join
1102 – Merge query, right outer join
1103- Merge query, full outer join
1104- Merge query, inner join
1105- Merge query, Left anti, right anti

[/chitiet]
Khóa Học Trọn bộ Power Query nền tảng cho công việc báo cáo dữ liệu
Khóa Học Trọn bộ Power Query nền tảng cho công việc báo cáo dữ liệu 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn