[masp]khoa_hoc_200lab[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học  DevOps For Backend Developer 200Lab
Giới thiệu khóa học       
Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học DevOps For Backend Developer 200Lab

Khoá học DevOps for Backend Developer được xây dựng dựa trên nhu cầu thiết thực từ các công ty lớn, sở hữu hệ thống microservices chịu tải cao.
Lộ trình khoá học được xây dựng trên một lộ trình tutorial từ các source code backend (Go và Node), frontend (React). Các học viên sẽ được trải nghiệm từng bước triển khai các công cụ thông dụng trong DevOps để triển khai và vận hành các service một cách hiệu quả nhất.
Docker & Kubernetes (k8s) on AWS.
Fluentd (Log collector).
Monitoring (Grafana + Prometheus).
CI & CD.
Logging (Grafana Loki).

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học
Khóa học sẽ giúp bạn
Bạn là Backend Developer muốn tiến lên vị trí DevOps.
Bạn là sysadmin muốn tìm hiểu DevOps.
Những bạn đang là Software Engineer, Developer ở các lĩnh vực khác.
Lưu ý: khoá học hiện tại không phù hợp với những bạn mới bắt đầu lập trình.

Nội dung khóa học
TOPIC 1: ĐỊNH HƯỚNG & CHIA SẺ VỀ DEVOPS
Tổng quan về DevOps.
Định hướng, mục tiêu phát triển trong ngành.
Các công việc hằng ngày của một DevOps.
Cơ hội nghề nghiệp, tiềm năng phát triển hiện tại và tương lai.
Chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi làm DevOps.
TOPIC 2: DOCKER CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
Tìm hiểu các thành phần quan trọng của Docker: Container, Image, Network, Volume, Docker Registry.
Sử dụng Container để khởi tạo service.
Tạo Image từ Container.
Automation để tạo image từ Dockerfile.
Backup và migrate data của service.
Chia sẻ và dùng lại container image.
Practice: Deploy source Backend (Golang, Nodejs) & Frontend (Reactjs).
Practice: Thiết lập Network để Frontend và Backend có thể giao tiếp với nhau.
Practice: Sử dụng volume để backup data.
Practice: Từ Container Frontend và Backend đã thiết lập trước đó, tạo thành Image.
TOPIC 3: DOCKER COMPOSE
Tìm hiểu về Docker Compose và các câu lệnh cơ bản.
Thiết lập các service trong file Docker Compose.
Sử dụng câu lệnh để build và run các service.
Practice: Thiết lập file Docker Compose từ source Frontend và Backend đã có.
Practice: Sử dụng câu lệnh Docker Compose để chạy nhiều Container cùng một thời điểm.
TOPIC 4: PROMETHEUS & GRAFANA: MONITORING & THEO DÕI METRIC
Thiết lập và cài đặt Prometheus, Grafana.
Cấu hình Scrape cho Prometheus để collect metrics từ các Node Exporter.
Tìm hiểu các câu Query trong Grafana và sử dụng để Query Metrics từ Prometheus và build Dashboard để Monitor.
Practice: sử dụng Docker để chạy Prometheus, Grafana và khởi tạo các file config.
Practice: chạy Node Exporter, Database Exporter để tạo metrics service và database từ Docker.
Practice: sử dụng Docker chạy Node Exporter, Database Exporter để tạo metrics cho service và database.
Practice: cài đặt Prometheus để Collector Metrics từ các service đang expose.
Practice: sử dụng Grafana để query metrics và hiển thị trên UI.
TOPIC 5: FLUENTD: LOG COLLECTOR
Thiết lập và cài đặt EFK (Elasticsearch, Fluentd và Kibana).
Sử dụng Fluentd để Collector Log từ các service và gửi về Elasticsearch.
Query từ Elasticsearch và Data Visualization trên Kibana.
Trace Log Real Time từ Kibana.
Practice: Sử dụng Docker để tạo container: Fluentd, Elasticsearch và Kibana.
TOPIC 6: CI/CD – GITHUB ACTION
Tìm hiểu về GitHooks.
Thiết lập và cài đặt Jenkins.
Kết nối Jenkins và GitHooks để thiết lập CI/CD
Define Pipeline bằng Jenkinsfile.
Thiết lập Agent và kết nối với Jenkins.
Thiết lập Multiple Stages & Steps trong Pipeline.
Run Build & Unit Test & Deploy source code.
Practice: sử dụng Docker để setup Jenkins.
Practice: thiết lập connection giữa Jenkins và Githook để trigger event.
Practice: tạo script trên Jenkins để build và deploy sourcecode khi commit lên Git.
TOPIC 7: Kubernestes
Kiến trúc và các thành phần quan trọng của Kubernestes: Node, Cluster, Pod, Service, Deployment, RBAC,…
Thiết lập, phân quyền truy cập của User bằng RBAC.
Sử dụng Docker để tạo Node, kết nối Cluster. Sử dụng Pod để tạo service.
Automation Deployment & Scalability dựa trên traffic của service.
Backup & Restore data hệ thống.
Practice: cài đặt Minikube để sử dụng K8s trên local machine. Sử dụng Docker tạo Node và kết nối với Cluster.
Practice: tạo và giả lập môi trường Dev, Staging.
Practice: phân quyền truy cập môi trường và deploy.
Practice: sử dụng Pod để khởi tạo service từ source FE và BE đã có.
Practice: tìm hiểu và sử dụng YAML để run Pod, Deployment,… Thiết lập network để giao tiếp giữa FE và BE.
TOPIC 8: Kubernetes on Cloud
Sử dụng IAM của AWS để phân quyền truy cập.
Tìm hiểu các bước để thiết lập và sử dụng Kubernetes on Cloud.
Sử dụng các công cụ Cloud hỗ trợ để Monitor hệ thống.
Thiết lập Multiple Environment on Cloud.
Build & Deploy service lên Cloud.
Practice: tìm hiểu và sử dụng AWS.
Practice: thiết lập IAM (Identity and Access Management) để phân quyền.
Practice: thiết lập Kubernetes trên AWS.
Practice: sử dụng CRUD bằng AWS CLI để thiết lập các thành phần cần thiết của Kubernetes (Cluster, Node, …)
Practice: monitoring System thông qua Dashboard AWS cung cấp.

[/chitiet]
Share DevOps For Backend Developer 200Lab
Share DevOps For Backend Developer 200Lab

 [masp]khoa_hoc_truongluu[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Xây Kênh Tiktok 100k Follow Trường Lưu
Giới thiệu khóa học           
Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Xây Kênh Tiktok 100k Follow Trường Lưu
Khóa Học Xây Kênh Tiktok 100K Follow Từ Con Số 0 là khóa học dạy tiktok mới nhất đến thời điểm hiện tại. Trong khóa này giúp các tạo được một kênh tiktok đúng chuẩn, cách gắn sản phẩm Tiktok shop vào video  cách tạo Biolink Tiktok (trang web của riêng bạn), quy tắc và luật Tiktok phải biết tránh bị bóp tương tác,… TẤT TẦN TẬT về tiktok từ cơ bản đến chuyên sâu sẽ có ở khóa học vip này.
Được tặng khóa học tiktokshop thực hành 465$
Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học
Khóa học sẽ giúp bạn
Biết cách tạo kênh Tiktok đúng chuẩn
Biết cách đăng video đúng chuẩn
Biết cách gắn sản phẩm Tiktok shop vào video
Biết cách tạo Biolink Tiktok (trang web của riêng bạn)
Hiểu được quy tắc xây kênh Tiktok để tối ưu việc ăn đề xuất
Hiểu được quy tắc và luật Tiktok phải biết tránh bị bóp tương tác
Hướng dẫn tải Douyin tìm ý tưởng video Tiktok
Lộ trình xây kênh từ con số 0 lên 100.000 theo dõi
Cách tạo ra các ý tưởng triệu view
Làm Tiktok mà không cần kỹ năng diễn xuất
Cách chuyển đổi từ người xem ra đơn hàng
Chiến lược khác biệt hóa xây dựng hình tượng
Bí quyết xây kênh cho bất kỳ sản phẩm nào
Nội dung khóa học
MODULE 1. THIẾT LẬP TIKTOK ĐÚNG CHUẨN 
1.1. Giới thiệu và hướng dẫn học tập 
1.2. Trường hợp phải làm lại kênh Tiktok mới 
1.3. Cách tạo kênh Tiktok đúng chuẩn 
1.4. Cách đng video đúng chuẩn 
1.5. Cách gắn sản phẩm Tiktok shop vào video 
1.6. Cách tạo Biolink Tiktok (trang web của riêng bạn) 
MODULE 2. NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI XÂY KÊNH TIKTOK 
2.1. Quy tắc và luật Tiktok phải biết tránh bị bóp tương tác 
2.2. Có nên mua kênh và reup video hay không? 
MODULE 3. CHIẾN LƯỢC CÓ VIDEO ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 
3.1. Đề xuất là gì? tại sao phải ăn được đề xuất 
3.2. Quy trình phân phối video của Tiktok 
3.3. Quy tắc xây kênh Tiktok để tối ưu việc ăn đề xuất 
3.4. 3 Cách tạo nhận diện cho kênh Tiktok 
3.5. Thế nào là một video hay dễ ăn đề xuất 
3.6. 3 bước giữ chân người xem 
3.7. 8 việc cần làm tối ưu việc đề xuất 
3.8. Cách đọc báo cáo phân tích Tiktok 
MODULE 4. CÁCH LÊN Ý TƯỞNG TRIỆU VIEW CHO TIKTOK 
4.1. (Phần 1) Mẹo tạo ra ý tưởng liên tục 
4.2. (Phần 2) Mẹo tạo ra ý tưởng liên tục 
4.3. Hướng dẫn tải Douyin tìm ý tưởng video Tiktok 
4.4. 8 chủ đề làm kênh Tiktok hút người xem 
4.5. 13 cách mở đầu thu hút người xem 
MODULE 5. CÁCH ĐỂ CÓ VIDEO TRIỆU VIEW 
5.1. Tiêu chí chọn chủ đề triệu view 
5.2. Hướng dẫn viết kịch bản Tiktok dạng review 
5.3. Hướng dẫn viết kịch bản Tiktok dạng tình huống 
5.4. Chú ý với các kịch bản dạng khác 
MODULE 6. KỸ THUẬT LÀM TIKTOK CẦN BIẾT 
6.1. Cách trả lời bằng video trên Tiktok 
6.2. Cách tìm và dùng nhạc hot trên Tiktok 
6.3. Mẹo tìm nhạc không biết tên 
6.4. Cách tải video Tiktok không có logo Tiktok 
MODULE 7. QUAY VIDEO TIKTOK 
7.1. Các thiết bị cần thiết khi làm video Tiktok 
7.2. Ứng dụng quay video 
7.3. Chú ý khi quay video 
7.4. Mẹo quay video không cần học thuộc kịch bản 
MODULE 8. HƯỚNG DẪN DỰNG VIDEO TIKTOK 
8.1. Hướng dẫn dựng video Tiktok 
8.2. Hướng dẫn chèn nhạc và âm thanh hiệu ứng 
8.3. Cách chỉnh méo tiếng 
8.4. Cách chèn chữ vào video 
8.5. Cách chỉnh da sáng và làm đẹp 
8.6. Cách thêm các icon thú vị 
8.7. Cách chèn thêm hình hoặc video và khung hình 
8.8. Cách tạo chuyển cảnh cho video 
8.9. Bộ âm thanh hiệu ứng (QUÀ TẶNG) 

[/chitiet]
Share Xây Kênh Tiktok 100k Follow Trường Lưu
Share Xây Kênh Tiktok 100k Follow Trường Lưu

[masp]khoa_hoc_Sodes[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Hệ Thống Quản Trị Doanh Nghiệp Toàn Diện Sodes
Giới thiệu khóa học       
Minutop xin Chia Sẻ Hệ Thống Quản Trị Doanh Nghiệp Toàn Diện Sodes
Tích hợp trọn vẹn các phương pháp quản trị tài chính toàn diện được đúc rút từ hàng trăm tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhỏ cả trong và ngoài nước.
Tất cả các mẫu biểu trong bộ tài liệu được xây dựng trên nền tảng tự động, liên kết chặt chẽ, chiết xuất kết quả phân tích và đánh giá nhanh chóng dưới dạng biểu đồ trực quan dễ hiểu. Dù CEO không chuyên về tài chính vẫn nhanh chóng nắm bắt chính xác tình hình doanh nghiệp và đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời.

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung tài liệu
1. BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN
Là hệ thống các giải pháp quản trị tiên tiến nhất. Song song với việc mang đến những kiến thức nền tảng tôn tạo tư duy làm chủ, chỉ ra cách thức vận hành tổ chức hiệu quả. Sản phẩm còn cung cấp bộ công cụ thực tiễn như BSC - KPI, OKRs, hệ thống mô tả công việc, trả lương 3P, nội quy quy chế,... cùng các casestudy cụ thể và hơn 300+ mẫu biểu có sẵn để ứng dụng trực tiếp cho doanh nghiệp.
Hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn để tổ chức phát triển bền vững.
Thiết lập mục tiêu cụ thể cho từng phòng ban, cá nhân; tối ưu công việc một cách hiệu quả.
Nâng cao năng lực tư duy, hoàn thiện kỹ năng trọng yếu dành cho CEO giúp doanh nghiệp hoạt động vững vàng, vươn tầm biển lớn.
Xây dựng quy trình làm việc bài bản, đảm bảo cỗ máy hoạt động trơn tru, không ngắt quãng.
Theo dõi, kiểm soát tốt mọi hoạt động trong tổ chức, loại bỏ nút thắt về hiệu quả và thúc đẩy hiệu suất nhân viên bứt phá.
2 .BỘ CÔNG CỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TỐI ƯU - TỰ ĐỘNG
Tích hợp trọn vẹn các phương pháp quản trị tài chính toàn diện được đúc rút từ hàng trăm tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhỏ cả trong và ngoài nước.
Tất cả các mẫu biểu trong bộ tài liệu được xây dựng trên nền tảng tự động, liên kết chặt chẽ, chiết xuất kết quả phân tích và đánh giá nhanh chóng dưới dạng biểu đồ trực quan dễ hiểu. Dù CEO không chuyên về tài chính vẫn nhanh chóng nắm bắt chính xác tình hình doanh nghiệp và đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời.
Lập kế hoạch kinh doanh cụ thể, phác thảo lộ trình chi tiết đưa doanh nghiệp phát triển đúng hướng.
Chuẩn hóa hệ thống báo cáo nội bộ, giúp CEO đi từ tổng thể đến chi tiết trong 1 bức tranh tài chính toàn cảnh.
Phân tích báo cáo tài chính chuẩn xác để có cái nhìn toàn cảnh về tình hình doanh nghiệp, là cơ sở đưa ra quyết định chính xác.
Kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, chặn đứng mọi lỗ hổng gây thất thoát, triệt tiêu nợ xấu, duy trì kinh doanh hiệu quả trong ngân sách hữu hạn.
Lên kế hoạch tài chính toàn diện; dự báo thu - chi..cho mọi hoạt động nhờ đó phân bổ nguồn lực và lựa chọn phương án tài chính tối ưu để kinh doanh 1 cách chủ động nhất.

[/chitiet]
Hệ Thống Quản Trị Doanh Nghiệp Toàn Diện Sodes
Hệ Thống Quản Trị Doanh Nghiệp Toàn Diện Sodes

 [masp]khoa_hoc_sodes.vn[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Bộ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Tối Ưu Sodes.vn
Giới thiệu khóa học       
Minutop xin Chia Sẻ Bộ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Tối Ưu Sodes.vn
BỘ CÔNG CỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TỐI ƯU - TỰ ĐỘNG 
Tích hợp trọn vẹn các phương pháp quản trị tài chính toàn diện được đúc rút từ hàng trăm tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhỏ cả trong và ngoài nước.
Tất cả các mẫu biểu trong bộ tài liệu được xây dựng trên nền tảng tự động, liên kết chặt chẽ, chiết xuất kết quả phân tích và đánh giá nhanh chóng dưới dạng biểu đồ trực quan dễ hiểu. Dù CEO không chuyên về tài chính vẫn nhanh chóng nắm bắt chính xác tình hình doanh nghiệp và đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời.
Tài Liệu sẽ giúp bạn
Lập kế hoạch kinh doanh cụ thể, phác thảo lộ trình chi tiết đưa doanh nghiệp phát triển đúng hướng.
Chuẩn hóa hệ thống báo cáo nội bộ, giúp CEO đi từ tổng thể đến chi tiết trong 1 bức tranh tài chính toàn cảnh.
Phân tích báo cáo tài chính chuẩn xác để có cái nhìn toàn cảnh về tình hình doanh nghiệp, là cơ sở đưa ra quyết định chính xác.
Kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, chặn đứng mọi lỗ hổng gây thất thoát, triệt tiêu nợ xấu, duy trì kinh doanh hiệu quả trong ngân sách hữu hạn.
Lên kế hoạch tài chính toàn diện; dự báo thu - chi..cho mọi hoạt động nhờ đó phân bổ nguồn lực và lựa chọn phương án tài chính tối ưu để kinh doanh 1 cách chủ động nhất. 

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
1.LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH, XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN KINH DOANH HIỆU QUẢ
Sở hữu video hướng dẫn chi tiết và mẫu kế hoạch kinh doanh cụ thể dưới dạng WORD, EXCEL từ 50+ tập đoàn lớn. Dù CEO không hiểu rõ vẫn dễ dàng thay thế thông số, tạo nên bản kế hoạch cho riêng mình
Phương pháp nghiên cứu, phân tích thị trường cặn kẽ về: phân khúc thị trường, thị hiếu khách hàng, dự báo xu hướng thị trường… Tạo cơ sở xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch tài chính, marketing… một cách ăn khớp
Xác định định hướng phát triển doanh nghiệp rõ ràng với mục tiêu và lộ trình cụ thể từ ngắn đến dài hạn.
Giúp chủ doanh nghiệp giám sát các hoạt động kinh doanh trong quá trình thực thi cụ thể, chi tiết và hiệu quả
Giúp giảm tối đa rủi ro và hao hụt chi phí cho doanh nghiệp tại các dự án mới
2. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TỐI ƯU - TOÀN DIỆN
Dự báo chính xác doanh thu, tồn kho và dự trữ, nhu cầu tài chính trong hoạt động sản xuất mua hàng
Dự toán kết quả kinh doanh, chi phí nhân công, nguyên vật liệu, kinh doanh sản xuất, marketing… sát thực. Nhờ đó lên kế hoạch PHÂN BỔ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH hiệu quả.
Xác định xu hướng dòng tiền tương lai, LẬP BÁO CÁO DÒNG TIỀN và kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, vận dụng tối đa những chính sách tín dụng có lợi cho khả năng thanh toán
Lựa chọn PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH TỐI ƯU và phù hợp với mục tiêu phát triển nhất.
Kiểm soát, đo lường hoạt động tài chính doanh nghiệp. Làm cơ sở điều chỉnh các hoạt động tương lai theo đúng lộ trình đã đặt ra.
3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, XÁC ĐỊNH THỜI GIAN
HOÀN VỐN CỦA DỰ ÁN
Chương trình chạy “giả định – thực tế” dự án đầu tư để đưa ra quyết định đầu tư một cách sáng suốt nhất
Giúp CEO đánh giá được hiệu quả, tính khả thi của dự án, kế hoạch mới trước khi đưa ra quyết định tài trợ vốn, quyết định đầu tư
Nhận thức rõ về mục tiêu, ngân sách thực hiện, các đối tác tham gia và các vấn đề phát sinh trước khi thực hiện dự án
4. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chuẩn hóa hệ thống báo cáo, mẫu biểu logic, rõ ràng, dễ hiểu và có thể kiểm soát từ xa. Góp phần tự động hóa doanh nghiệp
Phác họa bức tranh tổng thể về tình hình tài chính doanh nghiệp trong thời gian dài. Giúp CEO đưa ra định hướng phát triển đúng đắn
Kiểm soát các chi phí của doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời
Nhạy bén nhận diện biến động chi phí “bất thường”, “đáng ngờ” để kiểm tra lại
Nắm được những kế hoạch tài chính, dự báo tài chính để tránh tình trạng lạm phát ngân quỹ
5.  KIỂM SOÁT DÒNG TIỀN CHẶT CHẼ
Giúp CEO lập kế hoạch chi tiêu chi tiết cho từng hạng mục
Xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát sát sao dòng tiền vào, ra trong hoạt động kinh doanh
Biết được những lãng phí của doanh nghiệp qua đó đưa ra các quyết định tài chính kịp thời và chính xác.
Tối ưu, duy trì hoạt động kinh doanh trong ngân sách hữu hạn
Khắc phục ngay tình trạng "tiền chỉ nằm trên sổ, thực tế không thấy đâu"
6. HỆ THỐNG BÁO CÁO NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
Giúp CEO có cái nhìn tổng thể về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính. của công ty thông qua việc theo dõi chi tiết các chỉ số hoạt động của những phòng ban chuyên trách: quản lý dòng tiền, hoạch định thu chi, kế hoạch công nợ, chi phí nhân sự, kiểm soát hàng tồn kho…
Mọi hạng mục, thông số tài chính được lưu trữ, phân tích chi tiết đến từng ngày, tháng, năm và cụ thể theo từng khu vực, sản phẩm..giúp CEO đưa ra quyết định nhanh chóng kịp thời
Kiểm soát mọi hoạt động tài chính trong doanh nghiệp 1 cách chủ động, cập nhật từng chuyển động mới của con số, dữ liệu 1 cách liên tục, tự động theo thời gian thực
Nhận định sự tăng trưởng của hệ thống thông qua việc so sánh, đối chiếu các chỉ số tài chính so với tháng trước, cùng kỳ năm trước.
Kiểm soát độ tin cậy của các báo cáo, nhạy bén trong việc phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ, bắt thóp và xử lý sai phạm nhanh chóng.

[/chitiet]
Share Bộ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Tối Ưu Sodes.vn
Share Bộ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Tối Ưu Sodes.vn

 [masp]khoa_hoc_sodes[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Bộ Tài Liệu Quản Trị Doanh Nghiệp Thành Công Sodes.vn
Giới thiệu khóa học       
Minutop xin Chia Sẻ Bộ Tài Liệu Quản Trị Doanh Nghiệp Thành Công Sodes.vn
Là thành quả được đúc rút, xây dựng bởi nhóm chuyên gia đầu ngành với gần 20 năm làm quản lý cấp cao trong các tập đoàn lớn đồng thời tư vấn, đào tạo trực tiếp cho hàng nghìn doanh nghiệp lớn nhỏ khắp cả nước.
Luôn đi đầu cập nhật những phương pháp, công cụ quản lý hiệu quả nhất cùng bí quyết nâng cao kỹ năng lãnh đạo toàn diện, chúng tôi tự tin đồng hành cùng CEO tháo gỡ mọi nút thắt trong quản trị, gây dựng nền móng vững chắc và bứt phá doanh nghiệp lên một tầm cao mới!!
Bộ tài liệu sẽ giúp bạn
1. TỪ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC ĐẾN CÔNG CỤ THỰC THI
Giải pháp quản trị tối ưu nhất cho CEO, hệ thống hóa bài bản từ bí quyết nâng cao năng lực tư duy lãnh đạo đến công cụ biểu mẫu áp dụng trực tiếp vào doanh nghiệp. 
02 TỪ TỔNG QUÁT ĐẾN CỤ THỂ, CHI TIẾT
Từ thiết lập mục tiêu chung cho tổ chức đến cụ thể từng phòng ban, cá nhân trong từng giai đoạn. Vừa bao quát tình hình doanh nghiệp, vừa quản lý sát sao mọi khía cạnh của tổ chức dễ dàng. Nhanh chóng phát hiện vấn đề, vướng mắc để kịp thời xử lý.
03 TỪ TRAO QUYỀN NHÂN VIÊN ĐẾN TỰ ĐỘNG HÓA DOANH NGHIỆP
Xây dựng quy trình làm việc chuẩn chỉnh, quy chế bài bản, tạo thói quen làm việc tự giác chủ động cho đội ngũ. Thiết lập hệ thống theo dõi - đánh giá khoa học. CEO tự tin trao quyền cho nhân viên, tự động hóa bộ máy và kiểm soát công việc từ xa.

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung tài liệu
1. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
Xây dựng chiến lược một cách bài bản từ kế hoạch nguồn lực, phân tích khách hàng mục tiêu, sản phẩm đến cách thức marketing bán hàng.
Mẫu xây dựng chiến lược kinh doanh bài bản.
Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi.
Hướng dẫn xây dựng văn hóa, khung văn hóa và các mô hình văn hóa tiêu biểu.
2. THIẾT LẬP MỤC TIÊU PHÒNG BAN, CÁ NHÂN
Hệ thống BSC - KPI cụ thể hóa chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu định lượng.
15+ mẫu BSC-KPI cho toàn doanh nghiệp, các phòng ban.
Hệ thống OKRs triển khai mục tiêu đa chiều theo từng cấp độ từ lãnh đạo đến cá nhân (kèm phần mềm theo dõi, đánh giá kết quả).
30+ mẫu biểu OKRs phân cấp từ tổ chức đến phòng ban, cá nhân.
3. XÂY DỰNG QUY TRÌNH LÀM VIỆC BÀI BẢN
Hướng dẫn xây dựng bản mô tả công việc, 250+ bản mô tả công việc chi tiết cho từng vị trí.
Hệ thống lưu đồ quy trình làm việc thống nhất, chặt chẽ.
Mẫu nội quy - quy chế doanh nghiệp tổng hợp từ các công ty, tập đoàn lớn.
Hệ thống mẫu biểu về quy trình quản trị nhân sự (tuyển, dạy, dùng, giữ).
Hệ thống tiêu chuẩn ISO, SLAs,...
4. THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ VÀ THÚC ĐẨY HIỆU SUẤT
Chi tiết xây dựng và áp dụng KPIs đánh giá chuẩn xác, minh bạch dựa trên những tiêu chí trọng tâm và định lượng 100% (có sẵn công thức tính).
Hệ thống form mẫu báo cáo chi tiết cho các phòng ban và các cấp doanh nghiệp.
Tài liệu thiết kế lộ trình công danh chi tiết.
Hệ thống lương thưởng và các quy định bảo hiểm mới nhất đang được áp dụng.
Hướng dẫn xây dựng lương 3P và 50+ mẫu bảng lương sưu tầm từ các công ty, tập đoàn lớn.
Phương pháp cải tiến đổi mới Kaizen, 5S,...
5. BỘ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
Kỹ năng gắn kết, xây dựng đội nhóm.
Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng làm chủ cảm xúc, quản lý bản thân.
Kỹ năng gây ảnh hưởng, tạo động lực thúc đẩy nhân sự hiệu quả.
Kỹ năng quản lý công việc khoa học, trao quyền và kiểm soát hiệu quả.
Bộ trắc nghiệm phong cách lãnh đạo, định hướng xây dựng phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp và “riêng biệt”.

[/chitiet]
Share Bộ Tài Liệu Quản Trị Doanh Nghiệp Toàn Diện Sodes.vn
Share Bộ Tài Liệu Quản Trị Doanh Nghiệp Toàn Diện Sodes.vn

  [masp]khoa_hoc_vuongle[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Digital Painting Cơ bản Của VuongLe
Giới thiệu khóa học       
Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Digital Painting Cơ bản Của VuongLe
Chăm chỉ, có máy tính ( máy bàn hoặc laptop ko quan trọng ),có bảng vẽ điện tử.
Phần mềm để học sẽ không quan trọng. Bạn có thể dùng bất kì phần mềm gì. 
Nếu bạn dùng Photoshop thì sẽ có lợi hơn vì mình hướng dẫn bằng Photoshop

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Tổng 12 buổi ( Học trong 3 tháng. 1 tuần / 1 buổi )
- Tập làm quen với photoshop và các công cụ
- Hướng dẫn về quy trình làm việc trên máy
- Dựng hình, tỉ lệ người cơ bản, tỉ lệ mặt, pose, gesture, luật xa gần - phối cảnh, đậm nhạt, màu sắc, vẽ tượng, tĩnh vật, phong cảnh, chân dung...
- Thực hành trên lớp, nhận xét bài và vẽ demo tất cả các buổi.
- Định hướng luyện tập và định hướng nghề ( Định hướng nghề không phải là xin việc làm cho học viên mà là hướng dẫn học viên con đường đi trong nghề, xây dựng portfolio như thế nào, đi làm cty ra sao, làm freelance cần những gì ..v...v)
Lớp dành cho người chưa biết vẽ và các bạn mới tập vẽ vì vậy kiến thức sẽ rất cơ bản. Chỉ cần bạn chăm chỉ là đủ

[/chitiet]
Share Khóa Học Digital Painting Cơ bản Của VuongLe
Share Khóa Học Digital Painting Cơ bản Của VuongLe

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn